تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : اقتصادی , شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۲۰:۱۶ شناسه خبر : ۱۰۷۴۵۹۱

گزارش تصویری تبریزبیدار؛

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی/ افتتاح نی نی شینا در تبریز

بانوان خانواده رامتین از فعالین در عرصه تولید پوشاک، چند سالی است با عزم خودشان در تولید کالای ایرانی قدم برمی دارند.

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی

بانوی فعال در حوزه تولید پوشاک ایرانی