تبریزبیدار
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۳۷:۵۱ شناسه خبر : ۱۰۷۴۶۲۶

دوربین تبریز بیدار

راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از اقدام متقابل علیه بدعهدی آمریکا

راهپیمایی نمازگزاران جمعه تبریز در حمایت از اقدام متقابل علیه بدعهدی آمریکا امروز بعد از نماز جمعه در تبریز برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title