تبریزبیدار
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰:۵۲ شناسه خبر : ۱۰۷۴۶۲۸

گزارش تبریزبیدار از چالش های ناتمام راننده تاکسی ها و مسافران؛

افزایش خودسرانه کرایه ها بدون تایید فرمانداری / وقتی تابلوی نرخ نباشد

چالش بین رانندگان و مسافرین همواره در مسیرهای مختلف وجود داشته و متاسفانه نظارت چندانی روی این موضوع نیز وجود ندارد. البته مساله تنها به اینجا ختم نشده و تنش های لفظی بین راننده تاکسی ها و مسافرها به پول خرد نیز کشیده می شود.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار

مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص افزایش کرایه های تاکسی از موضوعاتی است که هنوز به مرحله تایید در فرمانداری نرسیده اما برخی رانندگان تاکسی بصورت خودسر آن را اجرا می کنند.

چالش دوطرفه ای که حل نشده باقی می ماند

این چالش بین رانندگان و مسافرین همواره در مسیرهای مختلف وجود داشته و متاسفانه نظارت چندانی روی این موضوع نیز وجود ندارد. البته مساله تنها به اینجا ختم نشده و تنش های لفظی بین راننده تاکسی ها و مسافرها به پول خرد نیز کشیده می شود که گاهی حل نشده باقی مانده و با ناسزا گفتن و شنیدن و کوتاه آمدن یکی از طرفین ختم می شود.

500  تومان هایی که عملی نمی شود

محمد اشرف نیا  رئیس کمسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز نیز در این خصوص به تبریزبیدار می گوید: موضوع افزایش نرخ کرایه های تاکسی از طریق شهرداری به شورا پیشنهاد داده شده بود و در کمیسیون نیز بررسی شد. در بحث قیمت گذاری، سیاست گذاری هایی وجود دارد که باید واقعیت ها را در نظر بگیریم. مثلا در گذشته در تابلو های نرخ کرایه، کرایه 500 تومان نوشته می شد اما عملیاتی نمی شد لذا مصوبه شورا و پیشنهاد شهرداری است که آن را عملیاتی کنیم  و چیزی که در واقعیت جامعه وجود دارد و طبق  نظرات کارشناسی و بررسی میدانی بعضی از اعضای شورا ، به این نتیجه رسیدیم که نرخ جدید را با اعمال اصلاحاتی تصویب کنیم.

 این عضو شورای شهر تبریز با اشاره به افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در مصوبه شورا خاطر نشان می کند: طیق نظرات کارشناسی توسط سازمان تاکسیرانی و جمع بندی شهرداری، اعضای شورای شهر و کارشناسان کمیته حمل و نقل و با توجه به افزایش تورم، افزایش 25 درصدی کرایه ها را تصویب کرده و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردیم.

وی ادامه می دهد: درآمد تقریبی رانندگان تاکسی در یک ماه حدودا سه میلیون تومان می شود که با توجه به بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری تاکسی ها، باید به گونه ای تصمیم بگیریم تا کسانی که در آن صنف مشغول به کار هستند بتوانند مخارج خود را در بیاورند.

تاکسی های اینترنتی موظف به انتخاب راننده از بین راننده تاکسی ها شدند

رئیس کمسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه باید شرایط رانندگان و مسافران را با هم در نظر بگیریم، می گوید: برای جبران هزینه های زیاد تاکسی ها باید از طرف دولت و شهرداری حمایت هایی صورت پذیرد تا فشار هزینه های تاکسی ها به مردم تحمیل نشود و باید در کنار رانندگان تاکسی، مردم را نیز در نظر بگیریم.

وی در مورد  تاکسی های اینترنتی نیز اظهار می کند: بر این تاکسی ها نیز تکلیف کردیم که پنجاه درصد رانندگان خود را از بین راننده تاکسی ها انتخاب کند تا این رانندگان مشترکا زیر نظر تاکسیرانی باشند.

مجهز شدن تاکسی ها به دستگاه پرداخت الکترونیکی کرایه

اشرف نیا همچنین در خصوص بحث الکترونیکی شدن پرداخت کرایه های تاکسی نیز می گوید: تقریبا تا بیست روز آینده تاکسی ها به دستگاه پرداخت الکترونیکی کرایه ها مجهز خواهند شد و امکان پرداخت الکترونیکی کرایه ها فراهم می شود.

محمد حسین اکبرنژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز ، در گفتگو با تبریزبیدار در خصوص افزایش کرایه های تاکسی گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر قرار 20 درصد بر کرایه تاکسی ها افزوده شود اما هنوز توسط فرمانداری تایید نشده است.

در صورت تصویب بودجه های جدید تابلو نرخ ها در ایستگاه های تاکسی نصب می شود

وی در رابطه با  نصب تابلوهای نرخ جدید در ایستگاه های تاکسی  اظهار داشت: در صورت تصویب بودجه های جدید تاکسیرانی ، تابلو های نرخ جدید در ایستگاه های تاکسیرانی نصب می شوند تا مردم از نرخ جدید مطلع شده و درگیری های احتمالی میان رانندگان و مسافران از بین برود.

ایجاد ایستگاه تاکسی در خیابان  شهدای ارتش بعد از بررسی در کمیته فنی 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز در خصوص ایجاد ایستگاه تاکسی در خیابان جدید الاحداث شهدای ارتش نیز بیان نمود:  ایستگاه تاکسی در خیابان شهدای ارتش ، بعد از بررسی در کمیته فنی ایجاد خواهد شد. 


گزارش از الهه مهدوی