نگاه شما؛

طرح مشکلات و مطالبات از شما، پیگیری از ما

تبریز بیدار به روال همیشگی خود مشکلات و مطالبات مطرح شده توسط شهروندان را از دستگاه های ذیربط پیگیری می کند.

 تبریز بیدار  به روال همیشگی خود مشکلات و مطالبات مطرح شده توسط شهروندان را از دستگاه های ذیربط پیگیری می کند.

«پاسخگو بودن مسئولین» از حقوق مسلم شهروندان است. دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی در هر رده ای علاوه بر انجام وظایف خود، مکلف به پاسخگویی به مردم هستند.

به منظور تحقق این امر مهم، تبریزبیدار  مشکلاتی را که در جامعه وجود دارد منعکس می کند و جواب مسئولین را خواستار می شود. طبعا قضاوت نهایی درباره پاسخ های داده شده و عملکرد مسئولین با شهروندان است.

از مخاطبان تبریزبیدار تقاضا می شود به هنگام درج مشکلات و مطالبات، به نکات زیر توجه کنند:

۱)  مشکلاتی را مطرح کنید که سازمان مشخصی برای پیگیری آن وجود داشته باشد.

۲) در صورتی که سوژه خاصی را از طریق عکس یا فیلم می فرستید، اطلاعات کافی از قبیل محل، زمان و توضیحات مکفی را توضیح بدهید.

۳)  لطفا در صورت امکان شماره تلفن یا اکانت شبکه های اجتماعی خود را نیز بگذارید تا در صورتی که سوالی درباره فایل شما داشتیم، بتوانیم با شما تماس بگیریم.

نحوه مطرح کردن مطالبات و مشکلات:

رسالت رسانه پیگیری مطالبات مردم است و تلاش دارد از طریق قدرت رسانه پاسخگویی و تعهد مسئولین را افزایش دهد اما تاکید می شود که مسئولیت رسانه انعکاس و پیگیری مشکل است و نسبت به حل آن نمی تواند متعهد باشد.

توجه داشته باشید که تبریزبیدار نوشته های حاوی توهین یا اتهام را منتشر و پیگیری نخواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.