تبریزبیدار
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹:۵۵ شناسه خبر : ۱۰۷۵۰۹۵

استاد دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر جوان انتخاب شد

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز از سوی فرهنگستان علوم به عنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته زمین شناسی انتخاب شد.

به گزارش تبریز بیدار علی کدخدایی دانشیار گروه علوم زمین دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از سوی فرهنگستان علوم به عنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته زمین شناسی انتخاب و در مراسمی با اهدای جایزه ابوریحان از وی تقدیر شد. 

از سوابق علمی، آموزشی و اجرایی این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز می‌توان به چاپ ۶۸ مقاله ISI و ۷۱ مقاله علمی پژوهشی و همچنین ۱۴۵ مقاله در کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی، دبیری کمیته تولید انرژی و ذخیره سازی گاز طبیعی استانداریآذربایجان شرقی، نمایندگی وزارت عتف در وزارت نفت در راستای بومی سازی نرم افزارهای صنعت نفت و مدیریت گروه علوم زمین دانشگاه تبریز اشاره کرد.