تبریزبیدار
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۹:۲۴:۵۸ شناسه خبر : ۱۰۷۵۲۹۷

با ارسال جوابیه ای به تحریریه تبریزبیدار صورت گرفت؛

توضیحات نائب رئیس شورای شهر در خصوص حواشی سفر به چک / اندیش:تامین ناوگان اتوبوس رانی به روز و مدرن هدف سفر بود

اندیش در جوابیه خود که به تحریریه تبریربیدار فرستاده می آورد: برنامه سفر اعضا در صورت قطعیت اطلاع رسانی می گردید. تامین ناوگان اتوبوس رانی به روز و مدرن هدف سفر بود و توسعه شهر جزبا تعامل تمام نهادها فراهم نخواهد شد.

به گزارش تبریز بیدار ، سونیا اندیش نائب رئیس شورای شهر تبریز و عضو اتاق بازرگانی تبریز با ارسال جوابیه ای به تحریریه تبریزبیدار در خصوص حواشی سفر خارجی اعضای شورای شهر واتاق بازرگانی تبریز به جمهوری چک نوشت:

در ارتباط با اظهارات یکی از اعضای محترم شورای شهر تبریز در خصوصسفر برخی از اعضای شورای شهر تبریز به کشور جمهوری چک ، مواردی راجهت روشن شدن موضوع، تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه شائبهخدمت شهروندان عزیز تبریزی و رسانه های محترم عارض می گردم :

1برنامه سفر به کشور جمهوری چک در ادامه تلاش هایی بود که تقریبا ازآغاز دوره پنجم شورا در جهت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تبریزآغاز گردیده و با جدیت ادامه دارد . این سفر غیررسمی سه روزه نیز قراربود در راستای بازدید و انجام مذاکرات با دو مجموعه فعال در خصوصتولید ناوگان اتوبوسی انجام گیرد که نهایتا به دلیل تاخیر در صدور روادید توسط سفارت کشور جمهوری چک، این سفر لغو گردید.

2 - قطعا برنامه این سفر و اهداف تعیین شده برای آن نیز در صورت تحقق،در اختیار رسانه های عمومی قرار گرفته و نتایج آن به عنوان یکی ازاقدامات مهم و موثر شورای پنجم در بحث توسعه شهری مشتاقانه خدمتشهروندان عزیز اطلاع رسانی می گردید.

3 - از آذرماه سال 96 و با گذشت سه ماه از آغاز فعالیت شورای پنجم براساس اهمیتی که بنده و دیگر اعضای محترم شورا جهت گسترش و بهبودکیفیت حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک و آلودگی هوا در سطح شهرتبریز احساس می کردیم مباحثی در ارتباط با حمایت از تسریع روند تکمیلقطار شهری تبریز، نوسازی و گسترش ناوگان اتوبوسرانی، نوسازی و بهبودخدمات ناوگان تاکسیرانی و نیز ایجاد زیرساخت برای ترددکنندگان بادوچرخه و گسترش پیاده راه ها شکل گرفت . بحث نوسازی ناوگاناتوبوس رانی از مهمترین این مباحث بود که از دو سال گذشته طرح وتلاش شد از تمام ظرفیت موجود در شهر و استان جهت تحقق آن استفادهگردد . بر این اساس در کمیسیون عمران و حمل و نقل خرید 500 دستگاهاتوبوس به تصویب رسید و با همراهی شهرداری مذاکراتی با وزارت کشورجهت اخذ مجوز فروش اوراق مشارکت و تامین این تعداد اتوبوس جدیدصورت پذیرفت که نهایتا شرایط اقتصادی تحمیلی به کشور پس از آغازدور جدید تحریم ها مانع از به ثمر رسیدن تلاش ها در یک و سال نیمگذشته گردید.

4- با تعاملاتی که بین شورای شهر و شهرداری تبریز، وزارت خانه هایصمت و اقتصاد، اتاق تبریز، منطقه آزاد ارس و دیگر نهادها و ارگان ها ایجادگردید مسیری برای تامین این ناوگان با همکاری و همراهی مجموعه هایفوق از کشور جمهوری چک گشایش یافت که نهایتا تصمیم گرفته شدهیاتی متشکل از ۳ تن از اعضای شورای شهر تبریز، شهرداری تبریز،استانداری آذربایجان شرقی، نهاد نظارتی و اتاق بازرگانی تبریز بعنوانمتولی و محور بخش خصوصی با همراهی برخی شهرداران کلانشهرهاجهت بازدید و مذاکرات نهایی با این مجموعه خودروسازی در یک سفرغیررسمی کاملا فشرده به کشور فوق سفر نمای.

5 - ذکر این نکته مهم نیز ضروری است که برای اولین بار با مذاکراتی کهصورت گرفت و تعاملاتی که فراهم گردید شرایط استفاده از پتانسیلمنطقه آزاد ارس در بحث تامین ناوگان اتوبوسرانی تبریز مهیا گردید تاناوگانی جدید و مدرن با هزینه بسیار پایین تر بصورت اتوبوس های ارسپلاک جهت استفاده شهروندان تبریزی خریداری گردد . رویدادی که درصورت تحقق به یک جهش بزرگ در موضوع بهبود کیفیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز تبدیل و قطعا با استقبال همشهریان عزیز همراه خواهد گردید . ( سفر اخیر دکتر حناچی شهردار محترم تهران به تبریز و دیگر کلان شهرهانیز جهت آشنایی و بهره گیری از این ظرفیت در بحث توسعه ناوگاناتوبوسرانی پایتخت انجام گردید .)

6- با ذکر این توضیحات کامل که قطعا تصویر شهروندان عزیز را از بابتاین سفر روشن تر خواهد ساخت، ذکر این گلایه را از آن عضو محترم شورالازم می بینیم که همکار گرامی آیا منصفانه تر نبود وقتی بحث این سفر راکه از ماه ها قبل مطرح بود به یکباره به موضوعی دیگر که ارتباطی با اینسفر نداشت، پیوند می دادید اندکی نیز به محتوا، برنامه ها و پیشینهاقدامات این سفر پرداخته و اشاره ای نیز به مدت کوتاه سفر و فشردگیبرنامه های تنظیمی برای آن می کردید که این ذهنیت در مخاطب ایجادنگردد که گویا نمایندگان آنان در شورای شهر قصد سفری تفریحی و چندینروزه برای گشت و گذار در فلان کشور را دارند؟ ! آیا نه این است که خودتاناز حساسیت بنده و دیگر اعضای شورا در دوره پنجم نسبت به سفرهایخارجی اعضای شورا و مدیران شهری آگاه هستید و خود در جریان هستیدکه سفرهای خارجی مدیران شهری و اعضای شورا در دوره پنجم نسبت بهدوره پیشتر به چه میزان کاهش داشته است؟ ! جناب آقای دکتر، تابشمستقیم نور باعث روشن شدن و شفافیت می گردد ولی اگر بخواهیم جهتدار نور بتابانیم، نقاط تاریک و سایه هایی را شکل خواهیم داد که نه تنهاتمام حقیقت را روشن نخواهد کرد که بخشی از حقیقت را نیز در تاریکیفرو خواهد برد ! ایکاش در این مورد کمی منصفانه تر می نوشتید تا دراذهان مردم باعث ایجاد سایه های سوتفاهم نسبت به عملکرد کلیت شورایپنجم و همکارانتان در شورا نمی گشتید .

7- موضوع دوم که متاسفانه بصورتی غیرواقعی و غیراخلاقی بهموضوع سفر گره زده شده است بحث درخواست اتاق تبریز از شورا وشهرداری برای بخشودگی بخشی از عوارض ساخت ساختمان جدید اینمجموعه است که با عنوان غیرواقعی " در خواست کمک مالی دو میلیاردیاز شهرداری در ساخت بنای جدید " مطرح گردیده است . لازم به توضیحاست که مصوبات بخشودگی عوارض ذیل ماده 55 قانن شورا در ادوارمختلف یا بصورت تخفیف های عمومی فصلی جهت بهره گیری عمومشهروندان یا بصورت لایحه های موردی در برخی مناسبت ها و یا در خصوص برخی پروژه ها که جنبه عمومی و کاربری غیرشخصی داشته وفعالیت آنها می تواند باعث ایجاد یک خیرعمومی گردد، مطرح می شود .از جمله بخشودگی عوارض نهادهای خیریه، مجامع و انجمن های فرهنگی،صنفی و ...

لذا این درخواست بخشودگی عوارض صدور پروانه متفاوتبا بحث کمک مالی شهرداری ذیل ماده 16 و 17 است . اتاق تبریز نیز بهعنوان نهاد بخش خصوصی که با همت مردم تبریز از سال 1289 تاسیس شده و در بیش از یک قرن فعالیت مستمر عام المنفعه ی خود توانسته استبا تلاش تجار، بازرگان و صنعت گران مرد و زن خود، تبریز را به قطبصنعت و تولید این کشور مبدل سازد و بار اشتغال بخش وسیعی از مردمتبریز را بر دوش بکشد، رفاه و پیشرفت را برای منطقه به ارمغان بیاورد ورسالت اجتماعی خود را در مسائل فرهنگی و اجتماعی ایفا نماید، بی شکاز جمله این نهادهایی است که به حمایت معنوی تمام شهروندان و همچنینتوجه مسئولین و مدیران شهری و استانی نیازمند است تا بتوانند بیش ازپیش به رسالت ملی و منطقه ای خود عمل نماید . از این رو این درخواستبخشودگی همانطور که ریاست محترم شورا در مصاحبه مورخه18/4/98 صراحتا اعلام داشتند، لایحه و درخواستی معمول است که بهشورا ارائه شده است و همچون موارد مشابه، در صحن شورا در مقابلناظران و اهالی رسانه طرح و هر عضو شورا نسبت به این لایحه نظرموافق یا مخالف خود را اعلام کرده و نهایتا با رای اعضای شورا نسبت بهتصویب آن رای گیری خواهد گردید . لذا موضوع لایحه به قدری شفاف ودر مقابل دید ناظران طرح و پیگیری می شود که نگارش متون به اصطلاحافشاگرانه و یادداشت های احساسی همراه با کم لطفی نسبت به اعضایمحترم و شریف اتاق بازرگانی توسط یک چهره اقتصادی که خود به نقشبارز فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در جامعه واقف است، شایدچندان قابل درک و پذیرش واقع نگردد .

8 - همچنین ضروری است اشاره کنم لایحه اولیه درخواست بخشودگی دردی ماه سال گذشته از طرف شهرداری به شورا تقدیم شده بود که طبقروال معمول، همچون دیگر لوایح مشابه به کمیسیون برنامه و بودجهجهت اعلام نظر ارجاع و در جلسه شماره 48 این کمیسیون در تاریخ30/10/97 به ریاست دکتر بهشتی، مورد موافقت قرار گرفته و جهتطرح در صحن شورا به هیئت رئیسه ارجاع گردیده بود . نهایتا به دلیلهمزمانی اعلام نظر کمیسیون با لایحه بودجه 98 و در اولویت قرار گرفتنبحث بودجه، طرح و تصویب آن به بعد از تصویب بودجه سال 98 موکولگردید ه بود . طبیعی است با تصویب بودجه سال جدید و تغییر در تعرفهعوارض نیاز به بازنویسی لایحه نسبت به نرخ عوارض جدید وجود داشتکه لایحه جدید با تغییر در مبلغ پیشنهادی شهرداری و به علت از دسترفتن فصل عمرانی، بصورت دو فوریت در صحن شورا طرح و با مخالفتاعضای محترم با دو فوریت طرح جهت بررسی به نوبت گذاشته شد .

9- حال حتی اگر از موضوع خرید اتوبوس های جدید که از ده ها ماه قبلدر پی خرید آن بوده ایم و این سفر نیز در چارچوب آن بوده است، بگذریم .اگر از موضوع درخواست بخشودگی عوارض پروانه ساخت بنای جدیداتاق که از 7 ماه پیش در جریان بوده بگذریم . اگر از موافقت کمیسیونبودجه با این بخشودگی بگذریم . اگر از گره زدن غیرمنصفانه این دوموضوع به هم عبور کنیم . اگر از اتهامی که به همکاران شورا وارد شدبگذریم . اگر از عدم قطعیت این سفر بگذریم. باز این سوال بی پاسخمی ماند که چگونه با سفر 3 عضو شورا می توانست تصویب این لایحه را تحت تاثیر قرار دهد؟!

10- اگر در این کهن شهر در ایام گسسته ای شاهد رونق امور و جهش دروضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر و شهروندان بوده ایم جز در سایههمراهی و تعامل مدیریت شهری، نهاد دولت، بخش خصوصی و عمومشهروندان نبوده است . هرگاه این نیروها هم جهت، هم راستا و همراه بودهاند، برآیند نیروی آن ها نیز در جهت رونق و پیشرفت شهر و استان و رفاهشهروندان بوده است و هرگاه غیر آن رخ داده است جز سکون و جمود وکاهش رونق و اغمای پیشرفت حاصلی نداشته است . لذا با علم بر اینواقعیت مدام تلاش کرده ام که تعامل را بین این نهادها فراهم نمایم تابتوانیم متفاوت از گذشته و وسیع تر از فعالیت های روزمره گرهی از گرهمشکلات شهر را باز نماییم . بر این عهد نیز پابرجا هستم حتی اگر دوستانیغیر آن کنند و سنگ بر این مسیر بیفزایند .

1 1- در نهایت به عنوان نماینده مردم عزیز شهر تبریز در شورای شهر کهپاسخگویی به شهروندان را به عنوان یک اصل و وظیفه اخلاقی بر خودواجب می دانم و همانگونه که همواره با شفافیت کامل و رویی گشاده درخدمت خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده ام، باز اعلام می دارم کهپاسخگوی تمام سوالات این عزیزان در موارد فوق و دیگر مسائل هستم وامیدوارم با همراهی همگان بهترین تصمیمات و مفیدترین و نیک تریناتفاقات برای شهر و شهروندان آن رقم بخورد .

12 - کلام آخر اینکه گر نور می تابانید، مه بر آن نیفزائید که نور در مه، نهتنها راه گشا و یاری رسان نیست که موجب خطا نیز می گردد.

سونیا اندیش

نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

23 تیرماه 1398