تبریزبیدار
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۱۸:۴۴ شناسه خبر : ۱۰۷۵۳۸۳

قطعنامه 598؛

نقطه شروعی که نقطه پایان تلقی شد!

امام در این پیام تشری به خواب رفتگان می زنند و می نویسند: «از خواب بیدار شوید که اینجا جای خواب نیست.»

یادداشت تبریز بیدار / غلامرضا سیفی

پیام امام خمینی(ره)  بمناسبت قبول قطعنامه 598 از پیام هایی است که رسماً و عملاً از طرف انقلابیون و غیر انقلابی ها بایکوت شده.

تعمداً و با این تصور که پیام ناظر به قبول قطعنامه صادر شده و نقطه پایان یک جنگ هشت ساله بوده، با کم اعتنایی و حتی میشود گفت با بی اعتناییِ محض مواجه گردیده. 

با تامل در پیام امام(ره) هیچ نشانه ای مبنی بر این گزاره یعنی نقطه پایان دیده نمی شود. هر آنچه پیام با خود دارد توصیه و فراخوان به شروعِ مبارزه در میدان های دیگر است.

امام در این پیام تشری به خواب رفتگان می زنند و می نویسند: «از خواب بیدار شوید که اینجا جای خواب نیست.»

 پیام یک روح کلی دارد و آن شروع مبارزه است نه پایان. مبارزه در میدانهایی که بنا بوده و هست که انقلاب اسلامی معادلات را به نفع مستضعفان تغییر دهد.

پیام امام نقطه شروع بود نه نقطه پایان.