تبریزبیدار
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰:۲۰ شناسه خبر : ۱۰۷۵۵۷۸

کارنامه دو ساله رئیس شورای شهر تبریز زیر ذره بین اعضا / 7

صادق زاده: هر کسی نقاط ضعف و قدرتی دارد / می خواهم در سال سوم هم سخنگو باشم

صادق زاده ر خصوص عملکرد دوساله شکور اکبرنژاد بعنوان رئیس شورای پنجم تبریز گفت: در رییس هر مجموعه ای نقاط ضعف و قوت وجود دارد اما تلاش بر این است در شورا وقت بیشتری را برای خدمت به مردم، بررسی لایحه های ارسالی از سوی شهرداری، نامه های مردم اختصاص دهیم.

کریم صادق ز اده در گفتگو با  تبریز بیدار  در خصوص عملکرد دوساله شکور اکبرنژاد بعنوان رئیس شورای پنجم گفت: دکتر اکبرنژاد انسانی شریف و متعهد هستند. هر کس در خور توانایی خود می تواند کارها را به جلو ببرد. ایشان  به خوبی توانستند در این سنگر فعالیت کنند.

وی افزود: دکتر اکبرنژاد توانستند با چهره مردمی خود با همه اعضای شورا همکاری خوبی داشته باشند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز در پاسخ به سوالی در مورد نقاط ضعف اکبرنژاد گفت: در رییس هر مجموعه ای نقاط  ضعف و قوت وجود دارد اما تلاش بر این است در شورا وقت بیشتری را برای خدمت به مردم، بررسی لایحه های ارسالی از سوی شهرداری، نامه های مردم  اختصاص دهیم.

وی همچنین در پاسخ به انتقاداتی در مورد ضعف در تنظیم دستور جلسات بیان داشت:  به عقیده من صحن شورا برای بیان مطلب آزاد است ولی باید در چهارچوب مقررات و ضوابط حرکت کنیم تا مشکلی پیش نیاید.

صادق زاده در مورد وجود طیف بندی در شورا در دو سال گذشته گفت:  اعتقاد دارم که نباید مسایل شهری را بر مسایل سیاسی تعمیم دهیم من سعی کردم در این دو سال وارد بعضی از مسایل در شورای شهر نشوم و فقط برای کار و خدمت بی منت به مردم فکر کرده ام. 

سخنگوئی شورا شهر تبریز در مورد احتمال کاندیداتوری مجدد خود برای حضور در هیات رئیسه گفت: من دو سال اول در هیت رییسه حضور داشتم اگر همکاران صلاح بدانند باز هم در سمت سخنگوی شورا فعالیت خواهم کرد و تلاش هم می کنیم در این دوره با وحدت و یکپارچگی و صمیمیت هیت رییسه با نظر 13 نفر تعیین شود.


در همین باره بخوانید:

بهشتی: انتقادات را بعد از انتخابات می گویم

بابایی اقدم: اصل بی طرفی فدای سوءگیری ها می شد

اندیش: بعضا مدیریت جلسه براساس آیین کار نبوده

آجودان زاده: اکبرنژاد انسانی اخلاق مدار اما فاقد قدرت مدیریت است

نیکوخصلت: اکبرنژاد فضای احترام و اطمینان در شورا ایجاد کرد

مسعودی ریحان: اجازه بدهید در مورد دوست قدیمی خود قضاوت نکنم