تبریزبیدار
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۳:۰۰ شناسه خبر : ۱۰۷۵۷۶۲

مدیردانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته برای داوطلبین کنکور ۹۸ دانشگاه فرهنگیان

مدیردانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ازآخرین مهلت انتخاب رشته برای داوطبین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در ۱۶ رشته خبرداد.

به گزارش تبریز بیدار خدیوی مدیر دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی گفت: بیش ازهزارو ۸۰۰ نفردانشجو دردانشگاه فرهنگیان استان وجود دارد که پیش بینی می‌شود درسال جاری نهصد و ۳۰ نفر دانشجوی پیوسته در ۱۶ رشته پذیرش شود.

وی شرایط پذیرش دردانشگاه فرهنگیان را داشتن حداقل معدل ۱۴، شرایط سنی ۲۲ سال وهمینطور داشتن نمره علمی ۶ هزارو ۴۰۰ را برشمرد.

وی افزود: دانشجویانی که پذیرش می‌شوند ازبدو ورود استخدام و از حقوق و مزایای دانشگاه فرهنگیان بهره مند می‌شوند.

خدیوی در پایان افزود: فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبین در ۱۶ رشته دانشگاه فرهنگیان است، امیدورایم دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را در اولویت قراردهند.