تبریزبیدار
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷:۴۶ شناسه خبر : ۱۰۷۵۸۲۰

تبریزبیدار بررسی می کند:

چالش عدالت آموزشی و هدایت تحصیلی در ننایج نامتقارن کنکور

نوعی عدم توازن در پهنه استانی و جغرافيايی در نتایج کنکور دیده می شود و این سوال پیش می آید که آيا عدالت آموزشی بخوبی پياده شده است؟

به گزارش تبریز بیدار ، تحليل های کارشناسان در خصوص نمره‌های برتر کنکور سراسری امسال سه نوع عدم تقارن و تعادل را در آموزش و پرورش نشان می دهد.

نخست اينکه امسال در رتبه‌های دهگانه،  تهران سهم 46 درصدی، آذربايجان شرقی سهم 10 درصدی، فارس سهم 10 درصدی، اصفهان سهم 7 درصدی و خوزستان سهم 9 درصدی داشته در حالی که ميانگين نمرات قبولی آنها در کنکور متفاوت بود..


بر اساس اعلام سرپرست وزارت آموزش و پرورش در میانگین نمرات قبولی استان ها، تهران رتبه هفتم، آذربايجان شرقی رتبه چهاردهم، فارس بيست و يکم، اصفهان سوم و يزد اول بوده است و جالب اینکه بيش از 20 سال است که يزد رتبه اول را دارد.

بنابراین نوعی عدم توازن در پهنه استانی و جغرافيايی دیده می شود و این سوال پیش می آید که آيا عدالت آموزشی بخوبی پياده شده است؟

این امار نشان می دهد که بيش از 80 درصد کل قبولی های کنکور به پنج تا شش استان اختصاص یافته و همچنين دانش آموزان 20 درصد از مدارس به 80 درصد موفقيت‌های برتر در کنکور و المپيادها دست ممی یابند.

سید جواد حسينی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این خصوص می گوید: 80 درصد موفقيت ها در کنکور و المپيادها در 20 درصد مدارس ما محقق می شود.

عدم تقارن دیگر در این آمار ها نيز مربوط به عدم تقارن رشته‌ای است. بطوری که حسینی اذعان می کند: 56.9 درصد شرکت کنندگان کنکور در رشته تجربی هستند در حالی که 25.5 درصد کل قبول شدگان تجربی هستند.

اين آمار نشان می دهد بسياری از  دانش آموزان  با عدم هدايت تحصيلی صحيح در مدارس مواجه و در ادامه با عدم توازن هرم شغلی روبرو می شوند و در کنکور ضرر می کنند.

حسینی تصریح می کند: اکثر دانش‌آموزان رشته تجربی برای يک درصد رشته‌ها رقابت می کنند در حالی که اگر در رشته ديگری تحصيل کرده بودند زودتر موفق می شدند. در اين شرايط ما توسعه متوازن رشته‌ای را دنبال می کنيم.