تبریزبیدار
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸:۲۸ شناسه خبر : ۱۰۷۵۸۲۵

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعلام کرد؛

محکومیت پانصد میلیونی تراکتور

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتور را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان در 2 پرونده محکوم کرد.

به گزارش تبریز بیدار ، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی پرونده های مطروحه اعلام کرد که آرای صادره به شرح زیر است:

در پرونده شکایت باشگاه بادران از تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 250 میلیون ریال بابت توافقنامه فی مابین طرفین دعوی و مبلغ 85 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه بادران) محکوم شد.

در پی شکایت مسعود همامی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 660 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت مبلغ 13 میلیون و 200 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.