تبریزبیدار
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۴۴:۱۷ شناسه خبر : ۱۰۷۶۹۸۶

یادداشت وارده؛

شهرداریِ خانوادگی؟ /جای دوری نمی‌رود اگر مدعی‌العموم ورود کند

جای دوری نمی‌رود اگر مدعی‌العموم یا هر نهاد نظارتی دیگری، گاهی این ادعاها را مورد توجه قرار دهد.

یادداشت وارده تبریز بیدار / روح الله رشیدی

عضو شورای شهر تبریز، مدتی‌است در جلسات شورا و در ارتباط با رسانه‌ها می‌گوید «در دو سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر نورچشمی‌ یا سفارشی‌ به‌صورت غیرقانونی وارد بدنۀ شهرداری تبریز شده‌اند و بعضی از این نورچشمی‌ها به‌صورت غیرقانونی و ناعادلانه، ماهانه بیش از هشت میلیون تومان حقوق پرداخت می‌گیرند.»

فرج قلیزاده، حتی پا را فراتر گذاشته و تاکید می‌کند «شهردار تبریز، اعضای خانوادۀ خود را در دفتر شهردار استخدام کرده است.»
اگرچه این قبیل مسایل، نه تازگی دارد و نه منحصر به شهرداری‌است، اما به هر حال جای دوری نمی‌رود اگر مدعی‌العموم یا هر نهاد نظارتی دیگری، گاهی این ادعاها را مورد توجه قرار دهد.
این عضو شورا یا راست می‌گوید یا دروغ! حالت میانه‌ای هم وجود ندارد. مگر می‌شود به سادگی این ادعاها را پشت گوش انداخت و صحت و سقمش را بررسی نکرد؟