تبریزبیدار
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۷:۰۷ شناسه خبر : ۱۰۷۷۰۲۱

نیمچه طنز تبریزبیدار؛

فوتبال، خطا و تیم های سوگلی / آیا گردن رشید سرجایش هست؟!

پرسیدم : آمیرزا این بازیکن خارجکی که با فن تی چاکی بر گردن رشیدخان مظاهری زد خطا نیست؟ آمیرزا گفت: آیا گردن رشید سرجایش هست ؟! نگاهی کردم و دیدم کمی کج شده و احتمالا شکسته و همین را به عرض آمیرزا رساندم.آمیرزا گفت اگر اینچنین هست برای سوگولی ها خطا محسوب نمیشود!

طنزانه تبریز بیدار / فردین الهیاری

 داستانهای من و آمیرزا

در ازمنه قدیم ورزشی مرسوم بود به نام فیتبال که امروزه فوتبال نام دارد. فوتبال ورزشی هست که یک چیز گردی به نام توپ را در داخل زمینی مستطیلی شکل می اندازند و 22 نفر که دو گره 11 نفری هستند و هر 11 نفر را یک تیم می گویند، دنبال آن میدوند و هرکس زودتر به آن برسد لگدی محکم به آن میزند و توپ باید وارد یک قفسه توری شود که در آن صورت هرکس تور را وارد آن قفسه بکند او را دنبال کرده و بر سر و صورتش ریخته و ادابازی و گاهی هم از کارهای شیث و نصرتی انجام میدهند و الی ماشاالله...

القصه! القصه اینکه فوتبال قانون و قواعدی هم دارد از آن جمله فول، که گاهی فال و در قانون جدید خطا میگویند. البته این خطا برای هر تیمی یکسان نیست ! تا اینجا را داشته باشید تا خاطره ای برایتان بگویم:

روزی از روزها در شهر هیاهویی به پاشد که تیمی از تیمهای سوگلی و نورچشمی با تیمی از تیمهای غیر سوگلی بازی میکند! و این شد که منو آمیرزا برای دیدن یکی از این بازیها برای دیدنش رفتیم که دیدیم جل الخالق در شهر همه بیکارند و مثل ما به محل بازی آمده اند...

الخلاصه در اوایل بازی بود که خطایی اتفاق افتاد اما داور که همان قاضی بین دوتیم را گویند آن را خطا اعلام نکرد و این شد که رو به آمیرزا کرده و پرسیدم !

. آمیرزاااا!
. جان میرزا!
. آمیرزا مگر این خطا نبود؟!
. پسر جان تو چرا فوتبال را نمی فهمی؟! خطای کلی داریم و خطای جزئی

در حالی که واج و هاج نگاه میکردم پرسیدم آمیرزا این دیگر چیست؟!

آمیرزا چپ چپ نگاهی کرد و گفت: خطای کلی این است که هر خطایی را که سوگلی انجام دهند خطا نیست! و هر تکان خوردنی هم از

طرف غیر سوگلی ها خطاست!! و اصلا باید بگوییم که تیمهای سوگلی اصلا مبرا از خطا هستند!

پرسیدم خطای جزئی چیست؟! گفت: به این صورت هست که بازیکن سوگلی میتواند مثلا با لگد بزند و بازیکن تیم غیر سوگلی را بکشد اگر بمیرد خطاست وگرنه خطا نیست ! اما اگر بازیکن تیم غیر سوگلی از کنار بازیکن تیم سوگلی رد هم بشود مستقیم پنالتی هست!

به این هوش آمیرزا که این همه از قوانین فوتبال میداند احسن گفتم و پرسیدم : آمیرزا این بازیکن خارجکی که با فن تی چاکی بر گردن رشیدخان مظاهری زد خطا نیست؟ آمیرزا گفت: آیا گردن رشید سرجایش هست ؟! نگاهی کردم و دیدم کمی کج شده و احتمالا شکسته و همین را به عرض آمیرزا رساندم.آمیرزا گفت اگر اینچنین هست برای سوگولی ها خطا محسوب نمیشود!

متوجه شدم و به ادامه بازی نگاه کردم...

الغصصه! الغوصصصصه اینکه در این بازیها اگر به سوگلیها بگویی دوست دارم توهین به حساب می آید و اگر آنها به غیر سوگولی ها فحش و ناسزا هم بگویند باید با سرود قهرماناااااااااااااااااان دلاااورااان نام آمورااااااااااااان ... از آنها استقبال شود.

آممماا!! آممایش هم این است که سوگلیها باید قهرمان بشن و صدر جدول باشن و برای غیرسوگلی ها هم یک رتبه بهترین تیم شهرستانی میدن!! هوووورااااااااااااااااااا

نظرات

علی
IR

عالی بود دمتون گرم