تبریزبیدار
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰:۴۶ شناسه خبر : ۱۰۷۷۰۵۵

دوربین تبریزبیدار؛

گزارش تصویری میدانی از زلزله میانه(1) / روستای ورنکش ساعاتی پس از زمین لرزه

بخش اول گزارش تصویری میدانی از زلزله میانه به تصاویر دردناکی از ساعات ها پس از زمین لرزه در روستای ورنکش اختصاص دارد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title