تبریزبیدار
جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۴۰:۱۳ شناسه خبر : ۱۰۷۷۶۰۶

یادداشت تبریزبیدار؛

رسانه مقاومت به سردار نیاز دارد

ین روزها نبرد ایران و آمریکا به نقاط حساس و سرنوشت سازی رسیده است. ناکارآمدی نظام ارتباطی و رسانه ای جبهه مقاومت، توان عملیاتی ندارد.

یادداشت تبریز بیدار / محمد کلامی

حرکت هماهنگ رسانه‌های غربی در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی جهت تحت تاثیر قرار دادن اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و جواب سپاه پاسداران به آن نشان داد نظام سلطه جهبه رسانه ای خود را را رهبری می کند.

این روزها نبرد ایران و آمریکا به نقاط حساس و سرنوشت سازی رسیده است. ناکارآمدی نظام ارتباطی و رسانه ای جبهه مقاومت، توان عملیاتی ندارد.

نه از روند مواجهه دو جبهه گزارشی داشته نه توان تبیین مفهوم "انتقام سخت" و چگونگی عملیاتی سازی آن را داشته نه توان بیان ابعاد انتقام بزرگ رخ داده و توصیف و توضیح قانع کننده این رویداد عظیم را نشان داده است.

مدیریت رسانه های مقاومت بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و آینده این حرکت را در بعد دیپلماسی و اقناع افکار عمومی با تهدید جدی روبرو می کند.