تبریزبیدار
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۰:۰۷ شناسه خبر : ۱۰۷۷۶۹۰

سرویس شهری تبریزبیدار؛

مدیریت بحران غافلگیر با خود تحقیری و غفلت از برنامه ریزی شهری

جمع آوری آب های سطحی حین بارندگی، وضعیت به قدری نامطلوب شده که کم کم در حال تبدیل شدن به یک مسأله پیچیده است! اگر مسئولین یک شهر، کاری کنند که مردم به شهرشان محبت داشته باشند، خود به خود در توسعه و آبادانی آن خواهند کوشید.

سرویس شهری تبریز بیدار / بهزاد شهلاچشم

خود تحقیری با انتقاد سازنده فرق دارد!

در زمان بروز مشکل برای شهر(بارندگی)، طبق عادت هر ساله، عکس دست راست با عنوان برف روبی در کانادا منتشر می شود، با کلی تحقیر و بیسار!

اما تصویر دست چپ ناوگان راهداری ایران است!

خودمان را تحقیر نکنیم.

Image title

اولا خداقوت به کارگران و زحمتکشان واقعی که شبانه روزی تلاش می کنند...

اما از ضعف زیر ساخت ها است که بگذریم...

باید گفت که اکثر مشکلاتی که گرفتار آن هستیم، به علت مغفول ماندن دانش جغرافیا و برنامه ریزی شهری هست و تاکنون اقدامات موثری در قبال تغییرات جهانی اقلیم انجام نشده است و در این مورد باید از دانش و تجربه غرب هم بهره برد.

جنگ محیط با انسان / مدیریت بحران غافلگیر !!!

 البته در بحث بارندگی و جمع آوری آب های سطحی، وضعیت به قدری نامطلوب شده که کم کم در حال تبدیل شدن به یک مسأله پیچیده است!!!

معصومین(علیهم السلام) می فرمایند: اگر مردم، شهر خود را دوست داشته باشند، شهرها آباد می شود.

این یک راهکار بزرگ است. اگر مسئولین یک شهر، کاری کنند که مردم به شهرشان محبت داشته باشند، خود به خود در توسعه و آبادانی آن خواهند کوشید.