تبریزبیدار
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۰۷:۱۱ شناسه خبر : ۱۰۷۸۹۵۶

تمایز میان دو شیوه حکمرانی شهریِ تمرکزگرا و غیرمتمرکز؛

کرونا، اثبات خودکفایی مدیریت در مقیاس محلی

کرونا تجربیات ارزشمندی را هم رقم زد! تمایز میان دو شیوه طراحی و حکمرانی شهریِ تمرکزگرا و غیرمتمرکز را نشان داد و خودکفایی محله های شهر و مدیریت در مقیاس محلی را به اثبات رساند.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار / بهزاد شهلاچشم

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مراکز تفریحی و عمومی تعطیل شدند. هزینه های اقتصادی این تعطیلی فارغ از مباحث سلامتی جسمی و روانی انسان ها، ویران کننده است.

این بیماری همه گیر، در امواج بعدی معلوم نیست که تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، بنابراین دولت مجبور به بازگشایی شهرها خواهد شد!

اما، این بازگشایی نباید بدون تغییرات اساسی اتفاق بیافتد! (تغییرات اساسی در کنترل تراکم شهری، طراحی و برنامه ریزی شهری، حمل و نقل و...)

کرونا تجربیات ارزشمندی را هم رقم زد!

تمایز میان دو شیوه طراحی و حکمرانی شهریِ تمرکزگرا و غیرمتمرکز را نشان داد!

شهرهای تمرکزگرا، مدیریت یکپارچه و منظم و البته کارآمد نداشتند و با تشکیل تجمعات بزرگتر، رشد و انتقال ویروس هم افزایش یافت ولی در شهرهای غیرمتمرکز هر یک از بخش های شهر با دارا بودن خودکفایی نسبی، راحت تر با سیاست قرنطینه تطابق یافتند.

کرونا، خودکفایی محله های شهر و مدیریت در مقیاس محلی را به اثبات رساند.

در روزهای اخیر شاهد اقدامات موثری در سطح محلات از جمله اطلاع رسانی در مورد مسائل بهداشتی، توزیع بسته های بهداشتی، ضد عفونی معابر و... با همکاری نهادهای متعدد به ویژه در مناطق کم برخوردار بوده ایم.

نهادهای محلی همچون مساجد، پایگاه های بسیج، مراکز نیکوکاری و... با همکاری بخش های مختلف در حال تلاش هستند. هر چند تعدد دستگاه ها و نبود هماهنگی میان بخشی در سطوح محلی تا سازمانی منجر به تضعیف می شود، اما برآیند این اقدامات قطعا مفید است.

با درس گرفتن از تجربه ارزشمند کنونی و با به رسمیت شناختن نهادهای محلی و مشارکت آنها در همه زمان ها، برقراری ارتباط مداوم و موثر با بدنه مدیریتی، ساختارمند کردن نهادها با حداقل مداخلات بروکراتیک، تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی و حاکمیتی سطح محله با مدیریت شهری و آموزش موثر، می توان تاب آوری محلات را ارتقا بخشید.


قدر داشته ها را باید دانست!
جوانِ بسیجیِ پای کار، که از جیب خودش برای ضدعفونی معابر و ... مایه می گذارد، یک اتفاق عادی نیست!

تمام دنیا، حسرتِ داشتنِ یک نیروی اینچنینی را دارند...