تبریزبیدار
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶:۳۱ شناسه خبر : ۱۰۸۰۰۹۲

قلع و قمع 25 ساخت و ساز غیرمجاز در روستای اسپیران

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز از قلع و قمع 25 مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای اسپیران از توابع شهرستان تبریز خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، فرامرز افشانی در حاشیه قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: 25 مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان تبریز واقع در منطقه اسپیران، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی، قلع و قمع شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: در این راستا، 50 هزار مترمربع از اراضی ملی آزاد شده و به چرخه کشاورزی عودت داده شد.

وی با هشدار به کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث بنا و تصرف در اراضی ملی می‌کنند از خلع ید و قلع و قمع 35 مورد دیگر از ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه خسروشاه و 23 مورد در منطقه باسمنج از توابع شهرستان تبریز خبر داد گفت: با اجرای احکام قضایی و قلمع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق، 15 هکتار از اراضی ملی آزاد و به اراضی کشاورزی اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، افشانی در پایان سخنان خود، افزود: با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد کرده و کم‌ترین اغماضی نخواهیم داشت.