تبریزبیدار
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۰:۳۲ شناسه خبر : ۱۰۸۰۲۰۸

بیگی در گفتگو با تبریزبیدار مطرح کرد:

قیمت گذاری کاذب در بازار بورس، تورم زا است

بیگی گفت: چون در بازار بورس 5 برابر قیمت واقعی قیمت گذاری شده و به فروش می رود، مردم آنجا جمع می شوند که منجر به تورم می شود.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با تبریز بیدار  در خصوص افسارگسیختگی بازار اظهار داشت: دولت شرایط بازار سرمایه را جوری تنظیم می کند که تغییرات قابل توجهی پیدا می کند، چون در بازار بورس 5 برابر قیمت واقعی قیمت گذاری شده و به فروش می رود، مردم آنجا جمع می شوند.

وی افزود: برای مثال یک کارخانه که ارزش آن یک میلیارد است در بازار بورس 5 برابر آن قیمت گذاری می شود و همین باعث شده که این کارخانه ها با سرمایه گذاری در این بازارها، قیمت کاذب پیدا کنند و با روند صعودی قیمت ها، تورم ایجاد می شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: در حالی که دولت می تواند به جای تقویت دارندگان بلوک های بزرگ، سرمایه های مردمی را جمع کرده و با آن در صنایع نفتی و معادن سرمایه گذاری و سهام خریداری کند و کشور از خام فروشی رها شود.

بیگی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس گفت: در این مورد بنده اطلاعی ندارم ولی تا آنجایی که می دانم این طرح به هیئت رئیسه تحمیل شده است.