تبریزبیدار
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۶:۰۷ شناسه خبر : ۱۰۸۰۳۸۳

سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛

غدیرزدایی دشمنان با ابزار بدعت

دشمنان برای غدیر زدایی روزانه کارخانه هایی از بدعت ها را افتتاح می کنند و در افتتاح آنها عمروعاص مآبانه قرآن می آورند و بالا می گیرند.

سرویس فرهنگی تبریز بیدار / مهدی بارعی

«غدیر» شاخصه ثقلین است. اگر «غدیر خم» نادیده گرفته نمی شد و ذهن ها از آن انحراف داده نمی شد قطعاً سر امام حسین(ع) و یارانش بریده نمی شدند و بر سر نیزه ها جای داده نمی شدند. 

هیچ کسی اذهان مردم را از «غدیر خم» منحرف نمی سازد و یا اهمیت جریان غدیر خم را کم رنگ نمی کند مگر اینکه پادوی دشمنان امامت الهی باشند. ظالمان این مطلب را بخوبی درک نموده اند که با آشکار و روشن شدن حقایق روز غدیر، طومار زندگی آنان پیچیده خواهد شد؛ از این رو تمام قوت خود را به کار برده اند تا اگر ممکن باشد روز غدیر را از بشریت بگیرند و گرنه کالبد زندگانی بشریت را از روح تمامیت بخش الهی خالی سازند و به روح سازی و محتوا سازی بپردازند و دل انسان ها را به غفلت گرفتار سازند.

اگر غدیرخم و امر الهی آن به درستی شناخته شود و به انسان ها تبیین گردد، ظالمان یارای نفس کشیدن نخواهند یافت. دشمنان برای غدیر زدایی روزانه کارخانه هایی از بدعت ها را افتتاح می کنند و در افتتاح آنها عمروعاص مآبانه قرآن می آورند و بالا می گیرند و بر بوق و کرنا می دمند و عَلَم های بدعت بر می افرازند و بر آن ها منقبت ها می تراشند و معجزه آفرینش می نامند تا اینکه فرصت اندیشیدن و ریشه یابی و ریشه شناسی بدعت و اداء و اطوار ساختگی را از انسان ها بگیرند.

در عصری که ثقلین زدایی و عمروعاص مآبی وجهه همت دشمنان دین و بشریت است و تلاش دارد با شعار "نومن ببعض و نکفر ببعض" با علم کردن قسمتی از دین به نفی دین و با بسنده کردن به امامی به انکار امامی دیگر و امامت بپردازند؛ مبلغین و متدینین حقیقی دین، هیات ها و سیره هایی که حیاتشان بر اساس توحید و ثقلین شریفین است باید به رسالت الهی خویش عمل نمایند و دین الهی و غدیر وحیانی را همانگونه که هست بر اساس توحید و ثقلین شریفین بر مردم بشناسانند و اهمیت و جایگاه آن را در حیات بشری عیان سازند و هدف آن را تبیین و روشن نمایند و مردم را بیش از پیش از ابعاد خیرات و برکات فردی و اجتماعی آن آگاه گردانند.