تبریزبیدار
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۰:۵۰:۵۲ شناسه خبر : ۱۰۸۰۶۲۹

یادداشت تبریزبیدار؛

سهل انگاری در جشن قهرمانی!

جشن قهرمانی تراکتور در جام حذفی فوتبال کشور و برپایی جشن های خیابانی در ماه محرم و شرایط کرونایی چند نکته برای گفتگو دارد.

یادداشت تبریز بیدار  / علیرضا امیری

جشن قهرمانی تراکتور در جام حذفی فوتبال کشور در تبریز چند نکته برای گفتگو دارد؛

موضوع نخست و مهم اینکه با مرور جشن های خیابانی هواداران در سال های گذشته، در حالی که تراکتور به فینال راه یافته بود، هیچ گونه پیش بینی برای ساماندهی جشن خیابانی از سوی مسئولین و دستگاه های مرتبط وجود نداشت.

موضوع دوم عملکرد غیرحرفه‌ای باشگاه تراکتور در برنامه استقبال و جشن قهرمانی بود، باید حداکثر پروتکل های بهداشتی در تبریز به عنوان یکی از شهرهای کرونایی با وضعیت قرمز رعایت می شد و نباید باشگاه با این شور بدون رعایت پروتکل های هواداران دامن می زد.

موضوع سوم واکنش های هیجانی در فضای مجازی است، تبریز به عنوان قطب هیئات حسینی سال ها در غم اهل بیت(ع) سوخته است و با شادی تعداد محدودی لقب کوفه نمی گیرد!


گفتنی است بعد از قهرمانی تیم فوتبال تراکتور در جام حذفی و بدنبال آن برپایی جشن های خیابانی باعث بروز واکنش هایی در خصوص عدم رعایت حرمت ماه محرم و همچنین نادیده گرفتن دستورالعمل های کرونایی در فضای مجازی و افکار عمومی شده بود.