تبریزبیدار
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵:۵۰ شناسه خبر : ۱۰۸۰۸۴۴

در گفتگو با مدیر عامل شرکت نان برکت تبریز تشریح شد؛

ماجرای بنر حاشیه ساز چه بود؟ / نباید بهانه دست سودجویان داده می شد

مدیر عامل شرکت نان برکت تبریز اظهار داشت: مشکلات شعبات این شرکت در تامین آرد با همکاری فرمانداری تبریز حل شده است.

یونس درخشان در گفتگو با  تبریز بیدار  در خصوص حواشی نصب بنر در یکی از شعبات نان برکت تبریز با موضوع عدم تامین آرد اظهار داشت: این اشتباه از سوی کارکنان شعبه بود و مشکل کمبود آرد وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم تخصیص آرد سهمیه ای به نان برکت و تامین آرد به قیمت آزاد گفت: آرد با سهمیه آزاد گران شده و تامین آن سخت بود که با همکاری فرمانداری این مشکل در حال رفع شدن است.

مدیر عامل شرکت نان برکت تبریز خاطر نشان کرد: شعبات شرکت ما آرد سهمیه دولتی خریداری نمی کنند و آرد با سهمیه آزاد استفاده می کنیم و مشکلات در تامین هزینه ها باعث وقفه در پخت شده بود وگرنه در تبریز مشکلی در تامین و عرضه آرد وجود ندارد.

درخشان در مورد موضوع عدم پروانه کسب در شعبات نان برکت گفت: 4 شعبه از 5 شعبه نان برکت تبریز دارای پروانه کسب هستند.

Image title


وی با اشاره به حل مشکل تامین آرد نان برکت گفت: با همکاری نهادهای دولتی، مشکلات رفع شده و نان برکت طبق روال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مدیر عامل شرکت نان برکت تبریز تاکید کرد: نباید با اشتباهاتی از قبیل نصب بنر و شایعه سازی، بهانه دست دشمنان و سودجویان بدهیم.اخبار مرتبط:

یک نانوا، تخلف خود را به حساب آرد می نویسد

آرد سهمیه ای فقط بین نانوایان دارای پروانه کسب توزیع می شود