تبریزبیدار
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۴۴:۰۴ شناسه خبر : ۱۰۸۱۱۱۷

بیگی در گفتگو با تبریزبیدار مطرح کرد؛

مدیرعامل جدید ریخته گری را نمی شناسم / نگرانی کارگران بررسی می شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس به موضوع تحصن کارگران ریخته گری ماشین سازی واکنش نشان داد.

احمد علیرضابیگی در گفتگو با  تبریز بیدار در واکنش به تحصن کارگران ریخته گری ماشین سازی اظهار داشت: مدیرعامل جدید را نمی‌شناسم و خبر اعتراض کارگران را در خبرها شنیدم. دیروز چند تن از کارگران و تشکل های کارگری به من زنگ زده و ابراز نارضایتی کردند. 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: من از آنها خواستم که موضوع را به صورت مکتوب به من ارسال کنند تا در جمع نمایندگان جهت بررسی، مطرح شود.

وی بیان داشت:منتظر نامه مکتوب کارگران هستم تا مطالبات و نگرانی آنها را پیگیری کنیم.


در همین باره بخوانید:

سیر تا پیاز تجمع کارگران 

جوابیه ماشین سازی را اینجا بخوانید