تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸:۴۲ شناسه خبر : ۱۰۸۱۴۱۱

پیگیری تبریزبیدار در مورد حواشی وانتی هویج فروش؛

شهرداری منکر خشونت مامورین خود شد / سد معبر یا سودجویی؟

شهرداری با رد هرگونه برخورد خشونت بار مامورین خود با راننده وانت هویج فروش می گوید: برخی وانت های میوه فروش سد معبر کننده با مامورین شهرداری درگیری ایجاد می کنند.

به گزارش تبریز بیدار ،  در روزهای گذشته انتشار فیلمی در فضای مجازی از برخورد خشونت بار مامورین شهرداری تبریز با راننده وانت هویج فروش در شهرک اندیشه حاشیه ساز شده بود.

در این باره اسکویی مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری تبریز طی گفتگویی توضیحاتی ارائه می دهد.

وی ابتدا وظیفه قانونی شهرداری در برخورد با سد معبر را متذکر شده و می گوید: در صورت وجود شکایات مردمی در سامانه 137 شهرداری در خصوص سد معبر و بروز ترافیک و مزاحمت، حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری با اخذ مجوز و همکاری با نیروی انتظامی با سدمعبر کنندگان برخورد می کند که بار اول و دوم اخطار داده شده و در صورت بی توجهی، بار سوم خودرو به پارکینگ هدایت می شود.

اسکویی با رد هرگونه برخورد خشونت بار مامورین شهرداری با راننده وانت هویج فروش (که تصاویر آن در فضای مجازی به وضوح مشخص است) می گوید: برخی وانت های میوه فروش سد معبر کننده با مامورین شهرداری درگیری ایجاد می کنند.

وی برخی وانتی های میوه فروش پراکنده در شهر را افراد سودجو خوانده و بیان می کند: مامورین شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل می کنند، چون این وانتی ها به اخطارهای قبلی توجه نمی کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری تبریز خاطر نشان می کند: در مناطق 10 گانه شهرداری تبریز مکان هایی برای این وانتی هایجهت پرهیز از بروز ترافیک و مزاحمت برای شهروندان تعبیه شده تا سدمعبر ایجاد نشود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر تخلف مامورین شما در برخورد با شهروندان ثابت شود چه می کنید؛ چنین پاسخ می دهد: در کمیته انضباطی شهرداری بررسی و برخورد لازم صورت می گیرد.