تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴:۲۰ شناسه خبر : ۱۰۸۱۴۱۲

شهید خوشنام سلام؛

شهیدی بیقرار آمد تا با لالائی سوزناک مادر بخوابد

پیکرهای مطهر 4 شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز از طریق فرودگاه شهید مدنی وارد تبریز شد تا روز یکشنبه در تبریز و مرند تدفین شوند.

سرویس فرهنگی تبریز بیدار ؛ فریبا اسدی/ 

قلبها در تپش 

چشم ها پر از اشک
گلوها فرو رفته در غمبادی کهنه


Image title


و سال هایی که تلمبار شده روی هم

و چه سیصد و شصت و هر روزهایی که آمد و رفت

و آنکه باید با لباس رزمِ خاکی

خسته از جنگی نا برابر می آمدImage title


و مادری با شوق سمت در می شتافت
و افتان و خیزان خود را به در می رساند
و این بغض کهنه بالاخره می ترکید و اشک های یخ زده جاری می شد...
اما آنکه باید می آمد، نیامد


Image title


فقط خبر آمد شهیدی در راه وطن است که بی تابِ بوی خاک مادری اش
بیقرار عطر آغوش مادرش بوده
آمده که با لالائی سوزناک مادر بخوابد.


Image title

Image title


خوشا به حالت ای شهید گمنام که مادران زیادی به پیشوازت آمده اند 
تا روح بلندت را به آغوش بگیرند
هر کدام با سوزی و سازی و نوایی برایت لالایی ابدی خواهند خواند
بخواب ای شهید گمنامی که سرافرازی امروز و ابدی من با خون تو امضا شده