تبریزبیدار
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۵۶:۳۲ شناسه خبر : ۱۰۸۱۶۴۳

دوربین تبریزبیدار؛

میدان‌داری دانشجویان تبریزی در ساخت سرپناه برای محرومین

چهارمین‌ باب از خانه های محروم ساخته شده توسط دانشجویان بسیجی گروه جهادی شهید وحید‌ فرهنگی والا دانشگاه آزاد اسلامی تبریز طی ۳ سال فعالیت در مناطق محروم شهرستان هوراند افتتاح شد.

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title