رئیس باشگاه پژوهشگران جوان استان در گفتگو با تبریزبیدار:

ملزومات اقتصادی در مدیریت شهری / موفقیت شورای شهر در گرو جلب سرمایه گذاری

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان استان در گفتگو با تبریزبیدار به لازمه های توجه به ملزومات اقتصادی در مدیریت شهری پرداخت.

رقیه نظری در گفتگو با تبریز بیدار با بیان اینکه هر قدر وضع اقتصادی بهتر باشد بقیه امور هم تابع آن شرایط است، افزود: اقتصاد قوی تمامی امور را تحت الشعاع قرار می دهد یعنی در امور شهری از یک ابزار اقتصادی برای مدیریت امور شهری استفاده می کنیم  که شامل بخش حمل و نقل، بخش مسکن، بخش آموزش و پرورش و سایر بخش ها است که یک شهروند با آن رو به رو می شود.

وی گفت: به طور مثال اگر در بخش مسکن قیمت گذاری درست نباشد شهروند دچار فشار اقتصادی می شود چرا که مسکن جزء ملزومات یک زندگی عادی معیشتی است. یا مثلا  توسعه توسعه و پیشرفت حمل و نقل منوط به زیرساخت های اقتصادی است. یا در بخش بهداشت و درمان مجتمع درمانی احداث می کنیم ولی پدیده ازدحام را در بخش عمومی در نظر نمی گیریم که اقتصاد به این مسئله نیز پاسخی دارد.

نظری با بیان اینکه مهم ترین بخش اداره شهری، بودجه است ادامه داد: در بودجه، هزینه و درآمد داریم که شرایط کرونا و تحریم بر آن تاثیر گذاشته است. در بودجه می گوییم قرار بر این است که هزینه کرد انقباضی شود و اگر نظارت نباشد و بودجه به صورت دقیق بررسی نشود از کجا معلوم می شود که این هزینه انقباضی است؟ یا می گوییم قرار بر این است که بودجه را تقویت کنیم مثلا در تبریز بودجه شهرداری ۵ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان به طور صراحت اعلام می کنند که نسبت به سال گذشته چند درصد افزایش داشته است آیا واقعا افزایش داشته و تورم را در نظر نگرفته اند؟ که تسلط بر این موضوع و ارزش واقعی آن را در نظر گرفتن، مهمترین بحث در اقتصاد است.

عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: بحث درآمدزایی برای تمام ارگان ها دیکته شده است که شاغلین این بخش، نوعی احساس امنیت و آرامش می کنند و اگر درآمدزایی داشته باشند وضعیت نهاد و سازمان رو به بهبودی است. همه این چالش ها در تمام ابعاد به بعد اقتصادی تعمیم داده می شود و به نظر می رسد اقتصاد با گرایش اقتصاد بخش عمومی و شهری جزو ملزومات و تخصص های لازم و ضروری در شورا  برای اداره امور شهری است

Image title

نظری گفت: ماده ۱ قانون شورای شهر و روستا به جلب مشارکت های مردمی در اداره امور شهر و روستا اشاره دارد و جلب مشارکت باید در سرمایه گذاری وجود داشته باشد؛ و برای این منظور باید پتانسیل ها را بشناسیم و به صورت علمی مشارکت مردم را برای سرمایه گذاری جلب کنیم و اگر سرمایه گذاری صورت بگیرد تولید و درآمدزایی و اشتغال به وجود می آید.

وی افزود:  شهر تبریز از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با شهر های دیگر متفاوت است. جلب مشارکت مردمی باید به صورت جدی بررسی شود و پتانسیل یک شهر را بشناسند و بگویند این شهر در صنعت، خدمات و گردشگری قابلیت هایی دارد این پتانسیل ها را بشناسیم و صورت مسئله را در نظر بگیریم بعد راهکاری بیابیم.

نظری با اشاره به عملکرد شوراهای شهر قبلی در تبریز گفت: عملکرد شوراهای شهر از این معلوم می شود که اگر مشارکت عمومی را جلب کرده ایم، مردم را وارد حیطه تصمیم گیری کرده ایم، جلب سرمایه گذاری کرده ایم و مردم به ما اعتماد دارند موفق بوده ایم غیر از این باشد ناموفق بوده ایم. مردم شفاف سازی می خواهند و اگر شفاف سازی نشود، مردم اعتمادی ندارند. مردم می گویند مشکلات معیشتی حل و فصل شود و از نظر اشتغال آرامش فکری داشته باشم، رفت و آمدم مشکلی نداشته باشد لذا باید مشکلات و آسیب ها در نظر گرفته شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: وقتی طرحی انجام می گیرد این طرح یک هزینه درآمد شخصی دارد و یک هزینه اجتماعی. برای طرح ها باید هزینه اجتماعی و سود اجتماعی را در نظر بگیریم. در اقصاد می گویند اگر سود اقتصادی غالب بر هزینه اجتماعی باشد انجام داده شود چون به نفع اجتماع و مردم است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.