پاسخ جعفری به یک ابهام در مدیریت شهری؛

آیا بازدید میدانی همان نظارت است؟

عضو سابق شورای شهر تبریز گفت: ما در شورای چهارم ده ها بازدید داشتیم. آقای نجفی شهردار بود و می گفت شما آمدید دیدید که ما چکار می کردیم و دیگر حرفی باقی نمی ماند! ولی در حالی که بازدید اصلا نظارت نیست.

به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسین جعفری عضو شورای چهارم شهر تبریز در بخشی از گفتگوی مشروح خود با این سایت خبری در خصوص حلقه مفقوده نظارت در مدیریت شهری می گوید: شورای شهر به لحاظ این که منتخب مردم است، از این امتیاز برخوردار است که حتی سازمان های دولتی را هم به چالش بکشد و نظارت بکند و مجبورش کند که به سوالات مردم پاسخگو باشد. اما متاسفانه شورای شهر حتی در نظارت بر شهرداری لنگ می زند!

وی می افزاید: کسانی که چند دوره پیاپی در شورا بوده اند، بگویند آیا یک گزارش نظارت تا به حال آورده اند که در شورا مصوب شده و مورد پیگیری قرارداده شده و رفع شده باشد؟ باید از آقای دبیری که در شورای چهارم و پنجم و دو سال هم در شورای سوم رئیس بودند بپرسیم که در این دوران چند گزارش از کمیسیون نظارت شما آمده است که مطرح کرده اید و از شورا مصوب گرفته اید و مجدداد پیگیر آن شده اید؟

جعفری خاطر نشان کرد: ما در شورای چهارم ده ها بازدید داشتیم. آقای نجفی شهردار بود و می گفت شما آمدید دیدید که ما چکار می کردیم و دیگر حرفی باقی نمی ماند! ولی در حالی که بازدید اصلا نظارت نیست. نظارت یعنی بررسی دقیق قرارداد، میزان پیشرفت پروژه و تمامی پرونده هایی که باید در اختیار کمیسیون نظارت قرار بگیرد و بگویند ما می خواهیم این پروژه را از ابعاد مختلف بررسی کنیم. آنوقت است که نظارت معنادار خواهد شد. الان نظارت یک حلقه مفقوده است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.