دوربین تبریزبیدار؛

همه آمدند (۳)

مردم تبریز از آغازین لحظات رأی گیری پای صندوق های رای حضور یافتند.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.