یادداشت تبریزبیدار؛

رئیس همراه یا رئیس مقتدر؟!

شهردار غیرمقتدر هر اندازه با شما همراهی کند بیش از آن توانش را برای راضی نگه داشتن دیگران خواهد گذاشت.

یادداشت تبریز بیدار : حمید شیرازی/ دوران دانشگاه عضو یکی از تشکل ها بودم، یادم هست با مسئولین تشکل های دیگر دانشگاهها یک اختلاف نظر داشتیم.

عده ای نظرشان این بود که کار کردن با رئیس دانشگاه غیر سیاسی راحت تر است.

رئیس دانشگاه ضعیف همراه تر است. شورای فرهنگی دانشگاه دست خودمان است، برنامه هایمان مصوب می شود و راهیان نور و مشهد بدون هیچ چالشی بودجه اش تامین می شود.

اینها دلایلی بود که این طیف برای خودشان داشتند. اما یک طیف که خودم هم با آنها هم نظر بودم بر این باور بودیم که رییس دانشگاهی که مقتدر نباشد شاید با برنامه های تشکل همراهی کند اما تمام توانش صرف راضی نگه داشتن تشکل ها و مجموعه ها و نفرات ذی نفوذ خواهد بود و در این بین دانشگاه ضرر خواهد کرد.

حال که منتخبین شورای ششم تبریز مشخص شده اند و در حال تشکیل شورای جدیدند، عده ای با همین سبک نسخه پیچی دنبال شهردار همراه می گردند. بیش از آنکه در اندیشه تبریز و مردم باشند اولویت شان همراهی شهردار با آنهاست. مجموعه ها و نفرات انقلابی باید به استقبال شهردار مقتدر بروند و لو اینکه همراهی شهرداران گذشته را هم نداشته باشد.

اما اعضای شورای شهر هم باید توجه داشته باشند که مردم بیش از رفتار شوراها، با عملکرد شهردار، چهار سال آنها را می سنجند و نتایج دوره های گذشته موید این موضوع است.

شهردار غیرمقتدر هر اندازه با شما همراهی کند بیش از آن توانش را برای راضی نگه داشتن دیگران خواهد گذاشت. به فکر تبریز و مردمانش باشید با شهردار مقتدر، انقلابی، عادل و کاردان.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.