در گفتگوی صریح با روح الله رشیدی مطرح شد؛

چه کسانی موافق وضع موجود در مدیریت شهری هستند؟

روح الله رشیدی اظهار داشت: کسانی که از وضعیت موجود و تداوم آن بهره می برند قطعا دوست دارند که وضعیت موجود تداوم پیدا کند.

روح الله رشیدی در گفتگو با تبریز بیدار  در تبیین معیارهای رئیس شورای شهر و شهردار تبریز اظهار داشت: مهم ترین معیار و سنجه برای بنده نه تنها در انتخاب رئیس شورا و شهردار بلکه در تمامی مواضع و تصمیم گیری ها و رویکرد ها در شورای شهر، دوری و نزدیکی به وضع موجود و عاملان و حامیان و بانیان وضعیت موجود است. شخص منتخب هر چقدر از عاملان وضعیت موجود دور باشد، به او نزدیک می شوم و هرچقدر به عاملان و بانیان وضعیت موجود نزدیک باشد، از او دور می شوم.

وی ادامه داد: ارزش دارد که به خاطر احترام به رای مردم و فهم دقیق از نارضایتی آنها از وضع موجود، در انتخاب رئیس شورا اصرار کنیم که داوطلبان چقدر با وضع موجود دور یا نزدیک هستند. پای این معیارم می ایستم حتی اگر نتوانم دیگران را اقناع بکنم.

منتخب شورای ششم شهر تبریز تصریح کرد: افکار عمومی هم بسیار بالغ و عاقل هستند و این موضوع را بسیار خوب می فهمند و تحلیل می کنند. افکار عمومی می تواند نشانه های وضع موجود را از لابلای اتفاقات و تحلیل ها بیرون بکشد.

وی در خصوص موانع انتخاب درست رئیس شورای شهر و شهردار نیز گفت: فضاسازی های پیوسته کسانی که منافعی در تداوم وضع موجود دارند، یکی از موانع است. این افراد از درون و بیرون شهرداری در جهت تحقق منافع خود،  سعی می کنند در مسیر انتخاب ها تاثیر گذاشته و در جهت منافع خود شکل دهند.

رشیدی افزود: بخشی از اولویت ها و ذهنیات منتخبین محترم ممکن است تناسبی با واقعیات نداشته باشد. همچنین سنت ها و بدعت هایی که در این نوع انتخابات و در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد، تاثیر زیادی در تصمیمات دارند. این سنت ها افراد را به برخی تصمیمات وادار می کند که در باطن خود دوست ندارند آن تصمیم را بگیرند اما می گویند قاعده همین است.

وی با بیان بدعت های موجود در این نوع انتخاب ها گفت: یکی از این قواعد اینست که تعامل را به سمت معامله ببرند و بده بستان ها عادی شود.

این منتخب شورای ششم شهر تبریز ضمن تایید سوال تبریزبیدار مبنی بر اینکه آیا دست هایی وجود دارد که خواهان تداوم وضع هستند، گفت: کسانی که از وضعیت موجود و تداوم آن بهره می برند قطعا دوست دارند که وضعیت موجود تداوم پیدا کند. این افراد به طرق مختلف سعی می کنند که تاثیر گذار و تصمیم ساز بوده و کمک کنند که وضعیت موجود ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: محافظه کاری یک جریان و یک اندیشه است و طبیعتا در برابر هر کسی که میل به تغییر دارد، می ایستد و سعی دارد که او را خسته و فرسوده و بی آبرو کند و با او درگیر شده و در مقابل او ژست بگیرند.

رشیدی در پاسخ به این سوال که راهکار عملی برای اینکه چگونه رای مردم به تغییر وضع موجود را عملیاتی کرد، گفت: این تغییر مصادیق روشنی دارد؛ رئیس شورا و شهردار باید با این تغییر خواهی مردم تناسب داشته باشند و مردم در ارزیابی خود این تغییر را تایید کنند و بگویند با این هیئت رئیسه و با این شهردار، آن تغییری که دوست داشتند اتفاق می افتد.

وی افزود: فارغ از اشخاص، یکی از مهم ترین مصادیق این تبدیل رویکرد ها می باشد. از نظر بنده رویکرد در وضعیت موجود، عقب ماندگی در عدالت شهری بوده است. این تغییر با تغییر جهت و رویکرد شورا و شهرداری به سمت عدالت شهری به صورت حداکثری اتفاق می افتد و این خود الزاماتی دارد.

این منتخب شورای شهر تاکید کرد: غیر از عدالت شهری، از موضوع شفافیت یا مردم داری یا مدیریت علمی شهر نیز می شود حرف زد؛ مردم باید در این وضعیت های ذکر شده نیز تغییری مشاهده کنند و ایمان بیاورند که آن تغییری که می خواستند اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.