تبریزبیدار گزارش می دهد؛

افتتاح های دقیقه نودی با کدامین هدف؟

ممکن است افتتاح های دقیقه نودی با عدم لحاظ مساله تکمیل صددرصدی پروژه ها صورت می پذیرد مساله ای کلی کار ریز و درشت و صد البته هزینه برای مدیر بعدی ایجاد و به ارث می گذارد.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار / در روزهای باقی مانده تا شروع کار شورای ششم تبریز، شهرداری در حال افتتاح دقیقه نودی پروژه های خود است اما این افتتاح های لحظه آخری با کدامین هدف انجام می شوند.

ثبت پروژه ها بنام خود

افتتاح پروژه ها در روزهای آخر مسئولیت بیشتر به این دلیل صورت می گیرد که فرد مسئول سند افتتاح آن را بنام خود بزند و در رزومه کاری خود ثبت کند، بر همین اساس حتی ممکن است افتتاح های دقیقه نودی با عدم لحاظ مساله تکمیل صددرصدی پروژه ها صورت می پذیرد مساله ای کلی کار ریز و درشت و صد البته هزینه برای مدیر بعدی ایجاد و به ارث می گذارد. چنین افتتاح هایی در دولت ها نیز مسبوق به سابقه است، به طور مثال افتتاح اتوبان تبریز- سهند که بدون لحاظ مسائل ایمنی و … انجام شد شهروندان را دچار مشکلات عدیده کرد و این افتتاح گفته می شود با فشار پزشکیان نماینده تبریز انجام شده بود و نتیجه آن نارضایتی مردم شد، هیچ بعید نیست که افتتاح های دقیقه نودی شهرداری نیز موجبات هزینه های مضاعف بعدی و نارضایتی مردمی را فراهم آورد.

تلاش برای عرضه خود

در نگاه دیگر مدیر افتتاحی لحظه آخری سعی دارد توان خود را برای شورای جدید عرضه کند تا بتواند با همراه کردن اکثریت شورای بعدی برای انتخاب مجدد خود به عنوان شهردار تلاش کند. با تحرکاتی که در بدنه شهرداری تبریز برای افتتاح های لحظه آخری دیده می شود این گمان می رود که حلقه اصلی مدیران و بخصوص شهردار به دنبال ابقای خود با یارگیری و اقناع از میان اعضای ۱۳ نفره شورای ششم هستند، این در حالی است که اکثریت راه یافتگان به شورای ششم تبریز با شعار تغییر وضع موجود رای آورده اند اما مشخص نیست که در لحظه انتخاب شهردار تغییر رای بیاورد یا ابقا.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.