تبریزبیدار
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۴۳:۲۰ شناسه خبر : ۱۰۸۲۴۶۱

پیگیری وضعیت نیروهای پیمانکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز؛

پارادوکس تضییع مزایای کارگران با وجود اعمال قانون کار؟!

مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سهند می گوید: علی‌رغم اینکه نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز مشمول قانون کار می‌شوند، هنوز هم از برخی مزایا مانند مرخصی و داشتن فیش حقوقی و حق اعتراض برخوردار نیستند.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار / شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز حدود ۱۴۰ نفر نیروی پیمانکاری دارد که در بخش شارژ کارت بلیت الکترونیکی و کنترل تراکنش ایستگاه های مسیر تندرو (بی آر تی) فعالیت می‌کنند و حدود ۱۰ سال و از طریق برگزاری مناقصه و مزایده به یک شرکت پیمانکاری واگذار شده بود که پروانه‌ی این شرکت حدود ۱ سال قبل، به علت تضییع حقوق کارگران (عدم دریافت حقوق سر موعد و مطابق قانون‌ کار و پرداخت بیمه به صورت کامل و...) و با پیگیری تشکل دانشجویی در دانشگاه سهند ابطال گردید.

در پی ابطال پروانه‌ی همکاری این شرکت که به مدت ۱۰ سال پیمانکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز را بر عهده داشت، شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز به شرکت دیگری که از زیرمجموعه‌های شهرداری است، با رعایت تمام قوانین کار و به مدت ۶ ماه سپرده شد و طی این ۶ ماه حق و حقوق کارگران تقریبا بر اساس قانون کار واریز شد.

پس از پایان این دوره‌ی ۶ ماهه، یک شرکت تعاونی از طریق برگزاری مناقصه و مزایده که در اسفند سال ۱۳۹۹ برگزار شد، روی کار آمده و از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد.

بدنبال پیگیری های میدانی در حال حاضر و پس از گذشت ۵ ماه از روی کار آمدن این شرکت، کارگران به دو صورت: ۱) تمام شیفت و ۲) نیمی تک شیفت و نیمی تمام شیفت، در حال فعالیت هستند که بیمه‌ی آن‌ها به صورت کامل و بر طبق قانون کار واریز می‌شود اما گویا این کارگران همچنان با مشکل عدم پرداخت حقوق سر موعد مواجه هستند و همچنین حقوق کارگران تمام شیفت با کارگران تک شیفت فاصله اندکی دارد و ارقام پرداختی تفاوت معنی داری ندارد، این در حالی‌ است که ادعا شده بود به کارگران تمام شیفت، به ازای میزان فعالیتشان اضافه کار واریز می‌شود.

مبینا اسکندری، مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سهند در گفتگو با تبریزبیدار در مورد پیگیری های این تشکل دانشجویی پیرامون مشکلات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز می گوید: علی‌رغم اینکه نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز مشمول قانون کار می‌شوند، هنوز هم از برخی مزایا مانند مرخصی و داشتن فیش حقوقی و حق اعتراض برخوردار نیستند و به گفته‌ی کارگران، اعتراض تعدادی از آن‌ها نسبت به وضع موجود منجر به اخراج آن‌ها می شود.

وی ادامه می دهد: بر اساس قانون کار یک نسخه از قرارداد بسته شده مابین شرکت پیمانکار و کارگر، باید در اختیار کارگر قرار گیرد و این در حالی است که به گفته‌ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز، حتی اجازه‌ی خواندن قرارداد هم به آن‌ها داده نشده است.

تمامی این موارد در شرایطی‌ است که طبق گفته‌ی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز، در شرایط عمومی مناقصه قید شده بود که حق و حقوق کارگران باید طبق قانون کار پرداخت شود و نواقص قرارداد گذشته در آن برطرف شده بود.


+ جوابیه شرکت واحد اتوبوسرانی را اینجا بخوانید


انتهای پیام/