در حاشیه مراسم تحلیف؛

هیئت رئیسه شورای ششم شهر تبریز مشخص شد

ترکیب هیئت رئیسه شورای ششم شهر تبریز در سال اول فعالیت این پارلمان محلی مشخص شد.

به گزارش تبریز بیدار ، صبح امروز اعضای منتخب شورای شهر تبریز در مراسم تحلیف در محل فرمانداری، سوگند یاد کرده و رسما به عضویت این پارلمان محلی درآمدند.

محمدحسن اسوتچی بعنوان رئیس سنی و پرویز هادی و احد صادقی بعنوان دبیران سنی، جلسه امروز را اداره کرده و سپس دست به انتخابات هیات رئیسه زدند.

 حجت الاسلام رسول برگی به تنهایی کاندیدای ریاست شورای ششم شهر تبریز شد و حائز اکثریت آرا شد.

تعداد آرا: ۱۰ رای
رای سفید: ۳ رای

غلامرضا احمدی به تنهایی کاندیدای نائب رییسی شورای ششم شهر تبریز شد و حائز اکثریت آرا شد.

تعداد آرا: ۱۰ رای
ممتنع: ۳ رای

احد صادقی به تنهایی کاندیدای دبیر اول شورای ششم شهر تبریز شد و رای اکثریت را کسب کرد.

تعداد آرا: ۱۲ رای
رای سفید: ۱ رای

یاسین بجانی به تنهایی کاندیدای دبیر دوم و سخنگوی شورای ششم شهر تبریز شد و به اتفاق آرا به عضویت هیات رئیسه در آمد.

تعداد آرا: ۱۳ رای
رای سفید: صفر

محمد حسن اسوتچی نیز کاندیدای خزانه دار شورای ششم شهر تبریز شد و رای اکثریت بر وی تعلق گرفت.

تعداد آرا: ۱۱رای
رای سفید: ۲ رای

بدین ترکیب هیئت رئیسه شورای ششم شهر تبریز در سال اول بشرح ذیل می باشد:

رئیس: حجت الاسلام رسول برگی
نائب رییس: غلامرضا احمدی
دبیر اول: احد صادقی
دبیر دوم و سخنگو: یاسین بجانی
خزانه دار: محمدحسن اسوتچی

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.