سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛

آلزایمر فرهنگی در تبریز

متاسفانه کهن شهر تبریز در چند دهه اخیر دچار آلزایمر فرهنگی شده است.

سرویس فرهنگی تبریز بیدار ؛ الناز سیاسی / بافت و بناهای تاریخی کهن شهر تبریز از نظر معماری بسیار حائز اهمیت بوده و هست که در دل خود بناهای با شکوه تاریخی را جای داده است.

گر چه در حال حاضر تعداد کمی از آنها حالشان خوب است ولی همین نمونه کم نشانگر سلیقه و ذوق و ابتکار و بالاخره هنر فوق العاده معماران آن زمان می باشد که به ما به ارث رسیده است این بناها و بافت های تاریخی بیان گر هویت و تاریخ شهر می باشد.

متاسفانه کهن شهر تبریز در چند دهه اخیر دچار آلزایمر فرهنگی شده است.

نگارنده به عنوان مرمت گر بافت و بنای تاریخی با دغدغه زنده سازی بافت و بنا تاریخی، چشم امید به شورای ششم شهر تبریز دوخته تا در انتخاب سکان دار این شهر تاریخی و کهن، فردی روی کار بیاید که هویت و تاریخ شهر ومردمان شهر برایش در اولویت باشد.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.