یادداشت تبریزبیدار؛

مسجد گریزی جوانان با تبدیل آن به خانه سالمندان!

در هیئت امناهای مساجد چندنفر از بزرگواران هستند که سن شان گذشته و بعضی ها هم بازنشسته هستند مسجد را خانه ی خود می دانند!

یادداشت تبریز بیدار ، علیرضا زینال پور/ هر جامعه ای برای تلطیف روان انسان ها و جلوگیری از معاصی، نیازمند معنویت است. وجود مکان های مقدسی نظیر مسجد، لازمه ی تقویت چنین معنویتی در جامعه هست.

مساجد در جوامع مسلمان پیشرو از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده اند. این مکان های مقدس با این هدف بنا شده اند که مسلمانان روزانه در آنها گردهم آیند، خداوند را تقدیس کنند و در کنار آن به تبادل آرا و افکار بپردازند. اگر مسلمانان بتوانند بنا به مقتضیات روز، تعریف های مناسبی از کارکردهای مسجد ارائه دهند، جایگاه مساجد همواره در درجات بالایی باقی می ماند.

هدایت و تربیت صحیح جوانان و به کارگیری نیروها و استعدادهای آنان در پیشرفت آینده ی کشور بسیار مؤثر است. باتوجه به تلاش های دشمن برای فاصله گرفتن جوانان از هویت فرهنگی و مذهبی، بررسی راه های گسترش و موانع دین داری و دین باوری در بین جوانان اهمیت ویژه ای دارد. مسجد به عنوان پایگاه دینی است که حضور جوانان در آن، بنیاد دینی جامعه را تقویت می کند.

اما امروزه یک مشکل اساسی که در مساجد وجود دارد این است که بجای اینکه مسجد خانه خدا باشد خانه سالمندان شده است و یک جوان جایگاهی در مسجد ندارد، و بعد انتظار داریم یک جوان «مسجد محور» باشد که نظر حضرت آقا هم هست!

در هیئت امناهای مساجد چندنفر از بزرگواران هستند که سن شان گذشته و بعضی ها هم بازنشسته هستند مسجد را خانه ی خود می دانند!

و اگر جوانی بخواهد فعالیتی در مسجد انجام بدهد نه تنها مانع فعالیت می شوند بلکه دائم تلاش می کنند آن جوان فعال را از مسجد دور و بیرون کنند چون نسبت به جایگاه خودشان در مسجد احساس خطر می کنند….

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.