تبریزبیدار بررسی می کند؛

خداحافظی تلخ بابایی اقدم با پشت کردن به رای مردم؟!

بابایی اقدم پس از استعفا از عضویت در شورای شهر تبریز گفته در جلسات بعدی حضور نخواهد داشت و این یعنی در جلسه انتخاب شهردار غایب و بی اثر خواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار ، جلسه دور اول رای به گزینه های شهرداری تبریز با تلخی برای فریدون بابایی اقدم تمام شد. او که جز هشت گزینه شهرداری تبریز بود قبل از رای گیری از نامزدی برای شهرداری انصراف داد و خود را از دور رقابت خارج کرد بعد از آن طبق شنیده ها تنها رای سفید از ۱۳ رای اعضای شورا برای انتخاب شهردار رای بابای اقدم تلقی شد اما در نهایت بابایی اقدم استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه کرد و در اقدامی ناباورانه خواست که در ماه ابتدایی شورای ششم از شورا جدا شود.

بابایی اقدم استاد دانشگاه تبریز است که در دور چهارم عضو شورا شد او در انتخابات بعدی رشد رای چشم گیری داشت و جز موثرین در انتخاب و مدیریت شهرداری در دور پنجم شورا بود، گفته می شد او قصد دارد با افزایش رشد رای خود رای اول تبریز در انتخابات شورای ششم باشد اما این مساله برای او رقم نخورد و رای حدود ۶۰ هزاری او در دور پنجم به حدود ۲۰ هزار کاهش یافت و این اولین سرخوردگی برای او بود.

در ادامه او سعی کرد شکست در هدف اولیه خود را با تلاش برای شهردار شدن جبران کند، او که چهره متخصص در امور شهری محسوب می شود و سابقه دو دور شورا را در سابقه داشت انتظار داشت دیگر اعضای شورای ششم او را برای شهردار شدن همراهی کنند اما این مساله نیز برای او محقق نشد و همین مساله باعث شد ابتدا از نامزدی شهرداری انصراف دهد و استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه کند.

او پس از استعفا مصاحبه ای نداشته و گفته در جلسات بعدی حضور نخواهد داشت و این یعنی در جلسه انتخاب شهردار غایب و بی اثر خواهد بود. مقرر است استعفای او در جلسه یکشنبه هفته آتی بررسی شود و مشخص نیست او تا هفته بعدی با نازکشی دیگر اعضا و موثرین بیرونی شورا به عضویت ادامه دهد یا نه، در هر حال رفتار این چنینی عضو شورا آن هم در اولین ماه شورای ششم بی احترامی به رای مردم محسوب می شود. در صورت قبول استعفای بابایی اقدم، اسماعیل چمنی نفر چهاردهم جایگزین او خواهد شد.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.