تبریزبیدار بررسی می کند؛

رویایی که برای رحمانی تبدیل به کابوس شد

مشی سیاسی رحمانی بر اساس آنچه دیده شده است همان مشی سیاسی دولت روحانی بوده که در دولت دومش وزیرش شد حال او به واسطه مظلوم نمایی برکناری اش توسط روحانی سعی دارد در دولت رئیسی مسئولیت بگیرد.

سرویس سیاسی تبریز بیدار پس از تشکیل دولت سیزدهم گمانه زنی ها برای گزینه نهایی استانداری آذربایجان شرقی در محافل سیاسی و باندی و همچنین رسانه ها و شبکه های اجتماعی داغ شد، تا کنون نیز اسامی متعددی برای سمت استانداری مطرح شده اند و در حواشی مطرح شدن هر نام واکنش هایی شکل گرفته است.

خود مطرح کن ها

تعدادی افراد در زمینه تلاش برای استاندار شدن ابتکار عمل خاصی را به دست گرفته اند و آن مطرح کردن خود توسط رسانه ها و تلاش برای ایجاد جو مثبت و انتقال آن به تیم دولت است، افرادی هستند که با ایجاد کانالهای ارتباطی با تیم دولت سعی می کنند خود را به کرسی استانداری نزدیک کنند و در این خصوص رقابت خاصی رقم خورده است و نتایج به مانند جدول فوتبال در حال بالا و پایین شدن است البته این بالا و پایین نشان دادن احتمال در جدول انتخاب نیز طراحی عملیات روانی تیم افراد مختلف است برای همراه کردن افکار عمومی و تاثیر بر آنست.

رویای رحمانی برای استانداری

رضا رحمانی، نماینده تبریز در چند دوره مجلس بوده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس بوده، قائم مقام وزیر صمت روحانی و بعد وزیر صمت روحانی در دولت دومش بوده که به دلایلی برکنار شده است، مشی سیاسی رحمانی بر اساس آنچه دیده شده است همان مشی سیاسی دولت روحانی بوده که در دولت دومش وزیرش شد حال او به واسطه مظلوم نمایی برکناری اش توسط روحانی سعی دارد در دولت رئیسی مسئولیت بگیرد، ابتدا نامش برای مناطق آزاد مطرح شد که بعد با کنش های منفی نسبت به این خبرسازی، خبر تکذیب شد، حال این روزها خبر رسیده که خود را برای استانداری آذربایجان شرقی نامزد کرده و احتمال انتصابش بالا رفته، با بیرون آمدن این خبر فعالان شبکه اجتماعی آذربایجان شرقی کنش های به شدت منفی نسبت به این خبر نشان دادند و با این کنش ها رویای رحمانی تبدیل به کابوس شد، با بازخوانی که فعالان شبکه های اجتماعی برای رحمانی ترتیب دادند بعید به نظر می رسد دولت بخواهد ریسک مسئولیت کسی را بپذیرد که هیچ هم خوانی با سیاست های اعلامی اش ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.