در گفتگوی تبریزبیدار با عضو شورای شهر مطرح شد؛

افتتاح ناقص، عامل تعطیلی ایستگاه های مترو

دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای شهر تبریز گفت: ایستگاه های متروی تبریز از میدان کهن تا لاله با نواقصات افتتاح شده بود و تاکید شورای شهر بر اینست که نواقصات برطرف شده و بازگشایی شوند.

فریدون بابائی اقدم در گفت‌وگو با تبریز بیدار ، در پاسخ به علت تعطیلی چندماهه برخی ایستگاه های متروی تبریز با وجود افتتاح، اظهار داشت: این را باید از دوره قبلی مدیریت شهری و مشخصا شهردار سابق و مجموعه مترو پرسید اما بخش عمده ای از آن به سانحه تصادف مترو در ایستگاه قونقا باشی بر می‌گردد.

وی افزود: ایستگاه های میدان کهن تا لاله با همان نواقصات افتتاح شده بود اما بعدا به خاطر همین نواقصات از جمله بحث سیگنالینگ، برخی حساسیت ها بوجود آمد. تاکید شورای شهر بر اینست که نواقصات برطرف شده و ایستگاه ها بازگشایی شوند.

دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای شهر تبریز با بیان اینکه این شورا تاکید بر راه اندازی سریع این ایستگاه ها دارد، گفت: قطعا باید مسائل ایمنی را نیز در نظر گرفت. در بازدید اخیری که از مترو داشتیم، مشخص شد مجموعه مربوطه برای تمامی ایستگاه ها خوب وقت می گذارند. البته از آخرین وضعیت این ایستگاه ها فعلا خبری نداریم.

بابائی اقدم ضمن بیان توضیحاتی در خصوص پرونده تصادف مترو در ایستگاه قونقا بیان کرد: بر اساس گزارشات ارایه شده، سازمان قطار شهری و شرکت بهره برداری مترو هر دو  مقصر بودند. سوای اینکه باید در نهایت گزارش ها به دست ما برسد و دلایل این حادثه مشخص شود اما چون ناهماهنگی بین این مجموعه ها وجود داشت، تاکید ما بر ادغام این آنها مبنی بر اساس نامه های جدید می‌باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ادامه داد: اگر این ادغام اتفاق نیفتد برخی ناهماهنگی ها وحتی تداخل هایی بین دو مجموعه شرکت بهره برداری مترو و سازمان قطار شهری به وجود می آید. باید ببینیم وضعیت با شهردار و استاندار جدید چگونه پیش خواهد رفت و تصمیم آنها درباره مترو و مدیرعامل و سیاست های آن چه خواهد بود.

وی اولین درخواست خود از استاندار جدید آذربایجان شرقی را مطالبه مسأله باسمنج خواند و گفت: مصوبه غیرقانونی و غیر فنی و غیرکارشناسی ایجاد بخش باسمنج باید ابطال شود.

بابایی اقدم گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که موضوع را به جد پیگیرم، اعتقادم اینست که این کارغیرقانونی و در تعارض و مغایرت با قوانینی است که در این ارتباط وضع شده و تضییع حقوق شهر تبریز و حتی منطقه باسمنج است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.