فعال فرهنگی ترکیه ای در گفتگو با تبریزبیدار:

بعد از حاج قاسم تقدیر دنیا عوض شد / خون سلیمانی روی زمین نخواهد ماند

سراب واراول فعال فرهنگی اهل ترکیه اظهار داشت: بعد از قاسم سلیمانی تقدیر دنیا عوض شد و من از اینجا به دشمنان او می گویم که خون سلیمانی روی زمین نخواهد ماند و خدا جواب خون او را خواهد داد.

سراب واراول فعال فرهنگی ترکیه ای در گفتگو با تبریز بیدار  با بیان اینکه شهادت قاسم سلیمانی نه تنها ترکیه بلکه تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داد، افزود: برای همه مردم دنیا حتی برای کسانی که او را نمی‌شناختند، سوال بود که حاج قاسم که بود شهادت او اینقدر روح همه را عذاب داد.

سوگ یتیمانه ترکیه ای ها در فراق حاج قاسم / جانش را در راه مظلومان عالم داد

وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم از ذهن ها بیرون نخواهد رفت، افزود: در ترکیه دوستانی را می شناسم که حاج قاسم را بعد از شهادتش شناختند و حتی آنها را هم تحت تاثیر قرار داد. یکی از دوستانم می گفت مثل اینکه بابای خودم را از دست داده ام  دلم آتش می گیرد.

این مبلغ مکتب تشیع در ترکیه گفت: باور دارم که حاج قاسم با اخلاصی که در عمل داشت، جان خود را برای مردم مظلوم گذاشته است و در حقیقت به مکتب امام حسین(ع) خدمت می کرد.

واراول تاکید کرد: قاسم سلیمانی به پست و مقام چشمداشت نداشت و با اخلاص کار می کرد و به این اندازه در دل ها عشق و محبت گذاشت و رفت.

ظلم ستیزی سلیمانی، دشمنان را به وحشت انداخته بود

این فعال فرهنگی اهل ترکیه اضافه کرد: بعد از قاسم سلیمانی تقدیر دنیا عوض شد و من از اینجا به دشمنان او می گویم که خون حق سلیمانی روی زمین نخواهد ماند و خدا جواب خون او را خواهد داد.

وی بیان داشت: بدلیل ظلم ستیزی شهید سلیمانی، دشمنان او را به طرز وحشتناکی ترور کردند و البته یک روز حق مظلومان گرفته خواهد شد.

گفتگو از الهه مهدوی

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.