تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹:۰۴ شناسه خبر : ۱۰۸۳۵۱۳

رئیس بنیاد پژوهش های اسلامی کشور در تبریز مطرح کرد:

امنیت جامعه در گرو سلامت قضا / تحقق سلامت قضا با اخلاق حرفه ای کارشناسان دادگستری

عصر چهاشنبه آئین رفتار حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با سخنرانی رئیس بنیاد پژوهش های اسلامی کشور برگزار شد.

به گزارش تبریز بیدار ، احد فرامرز قراملکی استاد در این همایش اظهار داشت: آئین رفتار حرفه ای برای حرفه هاست. آیا کارشناسی رسمی دادگستری یک حرفه است؟ در همه کشورهای توسعه یافته از حرفه گرایی عبور کرده اند. جوامع برای ارتقا از شغل ها به حرفه ها یک عزم عمومی پیدا کرده اند.

رئیس بنیاد پژوهش های اسلامی کشور با اشاره به حرفه های معلمی و دادرسی گفت: معلمی و دادرسی دو فعالیتی بودند که در تمدن ایران باستان همیشه شأن حرفه داشت.

وی به فرق بین شغل و حرفه اشاره کرده و تصریح کرد: شغل عبارتست از کار تمام وقت مفیدی است که جبران خدمت دارد اما حرفه فعالیت تمام وقت مفید دارای جبران خدمت است اما حداقل با شش عنصر که عبارتند از دانش تخصصی، تجربه مفید و تحلیلی، مهارت، توانایی، نگاه متمایز.

کارشناس اخلاق حرفه ای اظهار داشت: ما سنوات شغلی را با تجربه شغلی جدا می کنیم. در نظام اداری به سنوات شغلی پول می دهند اما این تجربه اندوخته است که می تواند به داد ما برسد.

وی ادامه داد: سنوات شغلی کمیت، انفعال، تماشاگری، بی خبری، عمر از دست رفته، اضطراب بازنشستگی و دیگر چیزها را دارد اما تجربه شغلی کیفیت، فعالیت، درگیری آگاهانه با حوادث شغلی، آگاهی سرمایه بدست آمده و دیگر چیزها را دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم مواجهه اخلاقی با مسائل اظهار داشت: مهم ترین تعهد اخلاقی مشاور استقلال در رای اوست. مواجهه قانونی از قدرت می آید اما مواجهه اخلاقی از درون فرد و درون مرکز مشاوره کارشناس رسمی دادگستری می جوشد. مواجهه اخلاقی یعنی برای همه معلم شدن.

رئیس بنیاد پزوهش های اسلامی ایران تاکید کرد: حاصل عرض من اینست که سلامت و امنیت جامعه دست نیاز به سلامت قضا برده است و سلامت قضا دست نیاز به سلامت کارشناسان دادگستری برده است. سلامت کارشناسان نیز به شدت نیارمند آیین اخلاق حرفه ای است.اخلاق شعار نمی خواهد؛ یار پای کار می خواهد.


انتهای پیام/