تبریزبیدار بررسی می کند؛

جنگ سرد در شورای شهر تبریز / منافع شهروندان گروگان سهم خواهی و خودخواهی

اگر جنگ سرد میان مخالفین و موافقین شهردار ادامه داشته باشد، دود آن به چشم شهر و شهروندان تبریزی خواهد رفت و باز عمر و منابع شهر و منافع شهروندان گروگان سهم خواهی ها و خودخواهی ها خواهد شد.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار شورای ششم تبریز مشخص نیست در زمان پایان خود و تحویل کار به شورای هفتم چه قضاوتی از او در افکار عمومی وجود داشته باشد، برخی محافل معتقدند سالی که نکوست از بهارش پیداست و این احتمال وجود دارد که تعداد بالایی از نفرات شورای ششم به شورای هفتم راه نیابند و این یعنی رای منفی مردم به شورای ششم، البته این یک پیش بینی است و زمان می برد تا صحتش آشکار شود و البته که سه سال بیشتر از زمان عملکردی شورای ششم هنوز باقی است.

کشمکش های خاص بر سر انتخاب رییس شورا و بعد ماجراهای انتخاب شهردار حداقلی این شورا را همچنان دچار تشتت نشان می دهد و گویی اعضای شورا همچنان به یک تعبیر در روزهای اول شورا مانده اند و مخالفین شهردار در جنگی سرد با موافقین و همراهان شهردار درگیر هستند.

گاه هم زمزمه هایی شنیده می شود برای یارگیری مخالفین از موافقین برای استیضاح شهردار و جایگزینی گزینه های مطلوب طیف مخالف شهردار و این یعنی طیف مخالف همچنان در سودای شهرداری گزینه ی خود شب ها را صبح می کند. طیف موافق شهردار هم پس از حواشی تعدادی از انتصابات، خود را بری از دخالت در انتصابات نشان داده و سعی می کند مطالبه مسائل را از شهردار پیش بگیرد.

احتمال بسیار قوی اگر این جنگ سرد میان مخالفین و موافقین شهردار ادامه داشته باشد، دود آن به چشم شهر و شهروندان تبریزی خواهد رفت و باز عمر و منابع شهر و منافع شهروندان گروگان سهم خواهی ها و خودخواهی ها خواهد شد. بعدها بیشتر در تشریح این صف بندی ها خواهیم نوشت.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.