دستور نماز آیات طبق نظر رهبر انقلاب

با توجه به وقوع زلزله تبریز، کیفیت خواندن نماز آیات مطابق استفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله) را مرور می‌کنیم.

به گزارش تبریز بیدار ، نماز آیات یکی از نماز‌های واجب است. آیات در زبان عربی به معنای «نشانه‌ها» (جمع آیه یا آیت) است، زیرا خواندنش هنگامی واجب است که حادثه‌هایی ویژه از نشانه‌های قدرت خدا روی دهد.

نماز آیات به واسطه کسوف (خورشید گرفتگی)، خسوف (ماه گرفتگی) و زلزله، و هر حادثه غیر عادی که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند باد‌های سیاه یا سرخ و یا زرد که غیر عادی باشند، تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانی و ظهور آتش در آسمان، واجب می‌شود.

به دنبال زلزله بامداد امروز در تبریز، کیفیت خواندن نماز آیات مطابق آنچه در بخش فقه و احکام شرعی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری آمده است بیان می شود.

 به چند صورت می توان نماز آیات  را به جا آورد:

صورت اول: بعد از نیت و تکبیره الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را به جا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

صورت دوم: بعد از نیت و تکبیرهالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه، صحیح نیست) از سوره ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره ای که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را به جا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، برای رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره ای اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

صورت سوم: یکی از رکعت ها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر به جا آورد.

صورت چهارم: سوره ای را که آیه ای از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل نماید، که در این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده نموده و یک سوره یا آیه ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند، و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.