تبریزبیدار بررسی می کند؛

ادامه جنگ سرد شورا در شخته تبریز / یک تیر و دو نشان برای تسویه با باهر

گر چه برخی جنگ سرد شورا را عامل نواختن شهین باهر می دانند اما هنوز اتاق فکر پشت صحنه خبر حذف ایستگاه مترو مشخص نیست، در هر حال در این شخته استخوان سوز تبریز هنوز جنگ سرد بر سر بقای یا برکناری شهردار ادامه دارد.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار در نوشته ابتدایی موسوم به «جنگ سرد در شورای شهر تبریز» سعی شد شمای کلی از وضعیت درگیری اعضای شورای ششم بر سر حمایت یا مخالفت با شهردار فعلی ارایه شود و احتمال دارد این سری نوشته ها تا پایانِ این جنگ سرد با همین عنوانِ جنگ سرو ادامه داشته باشد.

با مرور اتفاقات و تحرکات اخیر اعضای شورا به چند مورد می توان اشاره کرد، در یک مورد یکی از اعضای شورا که از ابتدا حامی شهردار بود در اقدامی به تخلف در انتصاب رئیس سازمان فرهنگی تاخته است و عملا خود را از صف حامیان به صف مخالفان رسانده است و البته مشخص نیست این عضو تا آخر کار یعنی براندازی شهردار با طیف مخالف همراه باشد.

خبر دیگر اعلام تحقیق و تفحص شورا در خصوص مترو تبریز بود که گرچه اصل خبر به بررسی تخلفات مدیریت سابق در خصوص مترو تبریز بود اما حاشیه آن بر متن چربید و خبری شدن یک ادعا در خصوص حذف یک ایستگاه از مسیر مترو، تبریز را تیتر یک رسانه های معاند کرد.

به نظر می رسد خبری شدن این ادعا یک تیر و دو نشانی بود برای تسویه حساب با شهردار سابق. ایرج شهین باهر که این روزها به عنوان گزینه مدیر عاملی منطقه آزاد ارس مطرح بود و از طرفی توسط طیف خاصی از مخالفان شهردار فعلی برای شهردار شدن در آب نمک خوابانده شده بود، با این خبر ادعایی حداقل در سطح افکار عمومی هم از معادله منطقه آزاد ارس و هم از معادله ی شهردار شدن پس از برکناری شهردار فعلی حذف شد.

گر چه برخی جنگ سرد شورا را عامل نواختن شهین باهر می دانند اما هنوز اتاق فکر پشت صحنه خبر حذف ایستگاه مترو مشخص نیست، در هر حال در این شخته استخوان سوز تبریز هنوز جنگ سرد بر سر بقای یا برکناری شهردار ادامه دارد.

انتهای پیام/

در همین باره بخوانید:

جنگ سرد در شورای شهر تبریز


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.