یادداشت تبریزبیدار؛

تبریز و شهردار جدید!

تبریز با مشکلات عدیده در حوزه های مختلف و متفاوت درگیر است و آنچه که افکار عمومی در قبال تبریز فکر می کند گاه متفاوت است از دیدگاه مسئولین و مدیران.

یادداشت تبریز بیدار : سجاد حسین زاده/  دوره ششم شورای شهر تبریز دوره ای خاص خواهد بود میان ادوار شورا به لحاظ اعمال و رفتاری که داشته، دارد و خواهد داشت، بعدها بهتر می توان کنش های فردی و جمعی اعضای شورای ششم را بررسی و نقد کرد اما تا بحال یک شهردار عزل و پس از وقفه ای شهردار جدید بر سرکار آمده است.

تبریز با مشکلات عدیده در حوزه های مختلف و متفاوت درگیر است و آنچه که افکار عمومی در قبال تبریز فکر می کند گاه متفاوت است از دیدگاه مسئولین و مدیران.

افکار عمومی با یک ناامیدی خاص به حل مشکلات تبریز نگاه می کند و شهردار جدید تبریز کار سختش همراه کردن افکار عمومی است، اصلاح در فضای شهری زمانی صورت می‌گیرد که مردم به عنوان عامل انسانی و شهروندانِ شهر همراه با تغییر عمل کنند و دید مثبتی به اصلاح داشته باشند، حال همراه کردن مردم بعد از دوره ای ناامیدی و بی اعتمادی کاری دشوار اما اولویت دار است.

شهردار جدید تبریز از اصلاح ساختارهای قدیمی سخن گفته و آن را اولویت خود می‌داند، حال سوال اینجاست که کدام ساختارها باید اصلاح شوند، چگونه و این اصلاح ساختار به نفع چه کسی خواهد بود و با کدام رویکرد انجام خواهد گرفت، این سوالات را شهردار باید پاسخ دهد و می توان منتظر پاسخ بود البته اگر در اولویت های خود ارزشی برای رسانه و افکار عمومی قائل باشند.

می توان پرسید آیا اصلاح ساختارها پیوست عدالت خواهد داشت یا نه؟! یعنی این اصلاحات به تبعیض زدایی از خدمات و امکانات شهری برای بالا و پایین شهر منجر خواهد شد و یا نه مسیر شکاف طبقاتی شهر را عیان تر و عمیق تر خواهد کرد؟!

می توان پرسید که نقش مردم در این اصلاح ساختار چه خواهد بود؟! آیا اصلاح ساختار منجر به این خواهد شد که مردم به عنوان ولی نعمت در ساختار شهرداری شناخته شوند یا به مانند قدیم نگاه ابزاری و درآمدی به شهروند ادامه خواهد داشت؟!

می توان پرسید اصلاح ساختار شامل بدنه فربه و کم بهره ی شهرداری هم خواهد بود و یا جذب نیروی انسانی فله ای و سفارشی ادامه خواهد داشت؟!

می توان پرسید در این اصلاح ساختاری، تعریف جایگاه شهرداری در برابر دیگر نهادها و سازمان ها چگونه خواهد بود، آیا همچنان شهرداری عابر بانک و محل امتیازدهی به شرط بقا خواهد بود؟!

می توان پرسید شفافیت مالی و اداری کجای این اصلاح ساختار قرار دارد و آیا روزی خواهد رسید که تمامی پرداختی های شهرداری در دسترس عموم مردم و رسانه ها باشد؟!

سوالات بسیار و مجال پرداخت کم، می توان منتظر بود و امید است که شهردار جدید به مانند اکثریت اعضای شورای ششم رسانه گریز و بی اهمیت به افکار عمومی نباشد!

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.