تبریزبیدار بررسی می کند؛

چرا شورا مصوب نمی کند؟ چرا شهردار دستور نمی دهد؟!

جدا از حق جلسه اعضای شورا چرا شورا مصوب نمی کند یا شهردار خود دستور نمی دهد که حقوق مدیران ارشد شهرداری پس یا همزمان با حقوق تمامی کارگران پرداخت شود؟!

سرویس اجتماعی تبریزبیدار/ رسانه ای شدن یک درخواست دست نویس که به سیاق همیشگی محمدحسن اسوتچی، عضو شورای شهر تبریز تنظیم شده بود محل بحث و نظر حقیقی و مجازی شد. در این درخواست که جز خود استوچی توسط ۹ تن دیگر از اعضای شورا امضا شده بود آمده بود که «حق جلسه اعضای شورا پس از پرداخت حقوق تمامی کارگران شهرداری پرداخت شود.»

این درخواست تنها توسط ۳ تن از اعضای شورا امضا نشده بود که در جلسه اخیر نیز خانم غفوری به عنوان عضو شورا نسبت به این درخواست حمله کرد که نباید شان اعضای شورا پایین آورده شود و بنابراین اصل حق جلسه باید سروقت به اعضای شورا پرداخت شود، این یک نوع نگاه به این درخواست بود.

مخالفان این نوع نگاه چنین درخواستی را پوپولیستی و عوام فریبی می دانند و معتقدند عضو شورا هم می تواند سر وقت حقوق بگیرد و هم‌ پیگیرحقوق عقب افتاده کارگران شهرداری باشد، البته‌ غفوری تاکید داشته که مساله باید ریشه ای و سیستمی حل شود تا تبعیض ها از بین برود.

در نگاه دیگر اتفاقا این درخواست یک حرکت گفتمانی و جریان ساز است بدین معنی زمانی که عضو شورا دریافت حق جلسه خود را منوط به پرداخت حقوق کارگران می کند این پیام را به سیستم شهرداری مخابره می کند که بر سر حقوق کارگران مماشات ندارد و زمانی که حق جلسه پرداخت نمی شود بدین معنی است که حقوق کارگران هم عقب افتاده و این به صورت سیستمی منجر به یک تکاپو در سیستم شهرداری می شود برای پرداخت به موقع حقوق کارگران علاوه حق جلسه اعضای شورا.

اسوتچی به عنوان عضو فعلی و چند دور قبلی شورا همواره مدافع حقوق کارگران بوده و بسیاری معتقدند دلیل رای آوری او بدون خرج انتخاباتی همین مساله است، حال او به جای اعتراض های همیشگی به شهرداران ادوار درخواستی را صادر کرده تا بتواند مطالبه همیشگی خود را عملی کند و البته این مساله همراهی سایر اعضای شورا در ادوار سابق ممکن نبوده و اکنون شده است.

حال سوال اینجاست جدا از حق جلسه اعضای شورا چرا شورا مصوب نمی کند یا شهردار خود دستور نمی دهد که حقوق مدیران ارشد شهرداری پس یا همزمان با حقوق تمامی کارگران پرداخت شود؟!

این مساله می‌تواند همدلی سازمانی را به شدت افزایش و حس تبعیض را در بعضی سطوح کاهش دهد و شاید دیگر حقوق کارگر عقب نماند چون پیش شرط پرداخت حقوق مدیران ارشد است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.