تبریزبیدار بررسی می کند؛

آقای همیشه رئیس، سخنگو شد / گاماس گاماس تا فتح ریاست؟!

شهرام دبیری، دبیر دوم و سخنگوی شورای شهر تبریز در سال دوم شد.

به گزارش تبریزبیدار، در جلسه امروز شورای شهر تبریز انتخابات هیات رئیسه برای سال دوم برگزار و شهرام دبیری با ۱۱ رای بعنوان دبیر دوم و سخنگو انتخاب شد.

وی بعد از اینکه کسی حاضر به کاندیداتوری برای این کرسی نمی شد، اعلام آمادگی کرد و اعتماد ۱۱ عضو را جلب کرد.

حضور دبیری که ملقب به آقای #همیشه_رئیس بوده در پستی غیر از ریاست تعجب برانگیز بوده اما عده ای آن را فتح آرام آرام (گاماس گاماس) کرسی ریاست در سال های بعدی تعبیر می کنند!

.گفتنی است سال گذشته یاسین بجانی دبیر دوم و سخنگوی شورا بود

اتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.