جشن میلیونی غدیر نشان داد مردم طرفدار دین هستند / امامان جمعه با همه پدرانه رفتار کنند

جشن میلیونی غدیر نشان داد مردم طرفدار دین هستند / امامان جمعه با همه پدرانه رفتار کنند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به ائمه جمعه گفتند: عدالت بدون کمک و رسیدگی به طبقه‌ مستضعف و محروم معنا ندارد، اگر بتوانید کمکی را برای طبقات محروم در آن مجموعه‌ خودتان فراهم کنید جزو بهترین کارهاست.