تیتر اخبار
اعضای شورای شهر تبریز افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را دوباره بررسی می کنند

اعضای شورای شهر تبریز افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را دوباره بررسی می کنند

باغبان: تصمیم های لازم را اتخاذ می کنیم تا ظلمی نه به مردم و نه به رانندگان عزیز تاکسی روا داشته نشود. شیاری: تمام تاثیرات احتمالی را بررسی میکنیم و بایک فرمول منطقی اقدام به تصمیم گیری در قیمت تاکسی ها خواهیم کرد.