تیتر اخبار
کسانی که رئیس کمیسیون می شوند فقط به مقام فکر می کنند/ کمیسیون های شورای شهر تعطیل هستند

کسانی که رئیس کمیسیون می شوند فقط به مقام فکر می کنند/ کمیسیون های شورای شهر تعطیل هستند

عضو شورای شهر گفت: جای بسی گلایه دارد که اکثر کمسیون ها به جز کمسیون بودجه غیرفعال هستند و کمسیون بودجه نیز با توجه به اینکه در اویل سال ۹۴ هستیم فعال می باشد و در آینده مشخص نیست چه خواهد شد.

اعضای شورای شهر تبریز افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را دوباره بررسی می کنند

اعضای شورای شهر تبریز افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را دوباره بررسی می کنند

باغبان: تصمیم های لازم را اتخاذ می کنیم تا ظلمی نه به مردم و نه به رانندگان عزیز تاکسی روا داشته نشود. شیاری: تمام تاثیرات احتمالی را بررسی میکنیم و بایک فرمول منطقی اقدام به تصمیم گیری در قیمت تاکسی ها خواهیم کرد.